Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:40

TERV112 Terveystiedon sisällöt II - Seksuaaliterveys, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 30.9.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 94
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveyskasvatus (avoin yo) (AVOTER), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Lähiopetus ja yleinen tentti 12.5.2020 on peruttu, koska kontaktiopetus on keskeytetty Jyväskylän yliopistossa 16.3.2020 alkaen. Peruuntuneen lähiopetuksen ja yleisen tentin tilalle tarjoamme ylimääräisiä etätenttejä huhti- ja kesäkuussa 2020.

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet terveystiedon monit. perusopinnoissa opintojakson Terveystiedon sisällöt I, Seksuaaliterveys (3 op), suorittavat aineopinnoissa TERV112 opintojakson sijaan opintojakson TERV007 Terveystiedon sisällöt I, Kulttuuri ja terveys (3 op).

Sisältö:Seksuaalisuus, keskeisimmät seksitaudit, raskauden ehkäisy
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä ja käyttää seksuaaliterveyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
• analysoida ja arvioida erilaisten tekijöiden merkitystä seksuaaliterveyden näkökulmasta
Esitiedot:
 

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Tentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2019: 20.8.2019
- kevät 2020: 12.5.2020 <-Peruttu!
Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

TAI

- Etätentti Kopassa. Ilmoittaudu etätenttiin alla olevien linkkien kautta:
- etätentti Kopassa to 10.10.2019
- etätentti Kopassa to 12.12.2019
- etätentti Kopassa to 13.2.2020
- etätentti Kopassa to 2.4.2020
- etätentti Kopassa to 23.4.2020
- etätentti Kopassa to 4.6.2020
 

TAI

Oppimistehtävä

TAI

- Lähiopetus Helsingissä 21.3.2020 ja kirjallinen oppimistehtävä. Lähiopetus keskittyy opetusmenetelmiin eli lähitapaamisessa käsitellään yhdessä keskustellen ja erilaisia toiminnallisia harjoituksia tekemällä teemaa Seksuaaliterveyden opettaminen ja oppiminen koulussa. Kurssin käyminen korvaa kirjapaketin tenttimisen. Ilmoittautuminen lähitapaamiseen tapahtuu sivun alalaidan opetusryhmään ilmoittautumalla.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
 
   
 

1. Käypä-hoito suositukset sukupuolitaudit (18 s.), https://www.kaypahoito.fi/hoi50087

2. Ylikorkala O. & Tapanainen, J. 2011. Naistentaudit ja synnytykset. 5. painos. Helsinki: Duodecim. (s. 154–174) (21 s.)  TAI Raskauden ehkäisy-osio käypähoitosivustolta: https://www.kaypahoito.fi/hoi50104

3. Apter, D., Väisälä, L. & Kaimola, K. 2006. Seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim. (ss. 15-33, 77- 92, 95-182, 205-237, 333-411, 424-425) (241 s.)

TAI Apter ym. teoksen sijasta verkkoartikkelit, jotka löytyvät Kopasta. Käytettävä vähintään 5 lähdettä.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjatentti 100 % tai oppimistehtävä 100 %

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki /kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 10, maksimi 16
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 23.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 212la21.3.202008:00-17:00PötsönenPERUTTU!Tapahtuman tiedot