Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.8.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.6.2020 02:00

Erityispedagogiikan aineopinnot, 35 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 350.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 35 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 57
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:
 • Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain, mikäli vaaditut edeltävät opinnot on suoritettu. Ks. kohta "Esitiedot".
Sisältö:

Erityispedagogiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata erityispedagogiikan keskeisiä toimintaympäristöjä, erotella erilaisia kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vaikuttavia tekijöitä sekä analysoida erilaisia teoreettisia näkökulmia tuen tarpeen määrittämisessä ja toteuttamisessa. Erityispedagogiikan aineopinnot syventävät perusopinnoista saatuja tietoja ja lisäävät opiskelijan valmiuksia toimia alalla. Näkökulma laajenee kansainväliseksi, joten osa vaatimusteoksista on englanninkielisiä. Keskeisiä sisältöjä ovat: oppimisvaikeudet, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus, erilaiset kommunikaatiomenetelmät, vammaistutkimus, autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet itsenäisen tutkimuksen toteuttamiseen, minkä vuoksi tutkimuksen tekoon orientoivia opintoja on runsaasti.

Kenelle opinnot sopivat?
Opinnot sopivat hyvin mm. opettajille ja kasvattajille ammattitaitoa vahvistavina opintoina (eivät kuitenkaan anna erityisopettajan pätevyyttä).

Opiskelutavat
Opinnoissa korostuu itsenäinen, ohjattu opiskelu vaihtelevin suoritustavoin. Menetelmäopinnot ja sisältöopinnot suoritetaan verkko/etäopintoina. Proseminaariin kuuluu 3-4 läsnäoloa vaativaa ryhmäohjauskertaa. Proseminaariryhmiä järjestetään sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Mikäli et suorita proseminaaria, voit suorittaa koko aineopinnot etäopintoina. Opetuksessa hyödynnetään Adobe Connect -verkkokokousta ja Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Lisätietoa suoritustavoista kunkin opintojakson kuvauksessa.

Jos olet suorittanut erityispedagogiikan aineopintoja aikaisemmilla opintovaatimuksilla, ota yhteyttä yliopistonopettajiin. Saat tiedon aikaisempien suorituksiesi korvautuvuudesta ja ohjeet opintojesi jatkamiseksi.

Opintojen ohjaus
Yliopistonopettajat ohjaavat opintojen suunnittelussa ja opiskelussa. Opinnot käynnistetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemisellä. Opiskelun perehdytystallenne löytyy oppimateriaali-Kopasta.

Mitä aineopintojen jälkeen?
Opiskelijalla on mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen pohjalta yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Lisätietoa tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Kaikki opiskelijat suorittavat

 • tutkimusmenetelmäopinnot (5 op + 5 op)
 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen yleisopintojakso (ei sisälly aineopintokokonaisuuden opintomaksuun)
 • sisältöopinnot (15 op).
 • ERIA4200 Proseminaari (10 op) tai ERIA283 harjoittelu (5 op) ja KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op).

Mikäli aiot hakea tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutukseen avoimen yliopiston väylän kautta, tulee ERIA4200 Proseminaari (10 op) olla suoritettuna. Sinun kannattaa valita myös jakso ERIA1030, josta on mahdollisuus saada osakorvaavuus.

Mikäli aiot hakea Jyväskylän yliopiston erillisiin erityisopettajaopintoihin, sinun kannattaa lisäksi valita jakso ERIA1050, joka voidaan sisällyttää ko. koulutuksen valinnaisiin opintoihin.

Tutkimusmenetelmäopinnot:

Laadulliset tutkimusmenetelmät:

KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Määrälliset tutkimusmenetelmät:

Ennen KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op) -opintojaksoa, sinun tulee suorittaa yleisopintojakso KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op). Yleisopintojakso ei sisälly aineopintokokonaisuuden opintomaksuun.

Sisältöopinnot (valitaan 3 jaksoa, yhteensä 15 op):

Pro­se­mi­naa­ri tai har­joit­te­lu ja tut­ki­muk­seen pe­reh­ty­mi­nen (10 op)

 • ERIA4200 Proseminaari, 10 op itsenäistä työskentelyä, seminaarikokoontumisia, työskentelyä Moodle-verkkoympäristössä ja verkkovideotapaamisia

TAI

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”
 • Opintokokonaisuuden opintojaksoja on mahdollista suorittaa yksittäisinä opintojaksoina edellyttäen, että aineopintoja edeltävät opinnot on suoritettu.
   
Opetusmuodot:

 

Opinnot rakentuvat  itsenäisestä opiskelusta, kirjatenteistä ja/tai oppimistehtävistä, verkkotehtävistä, kontaktiopetuksesta ja mahdollisesti toteutettavista verkkokursseista ja teemaseminaareista. Opetusmuodot vaihtelevat opintojaksoittain.

Löydät opiskeluohjeet ilmoittautumisen jälkeen oppimateriaali-Kopasta. Ilmoittaudu opintokokonaisuuteen ilmoittautumisen jälkeen myös opintokokonaisuuteen sisältyville opintojaksoille (kursseille), jotta saat opintojaksojen Koppa-sivujen katseluoikeudet.Koppa-oikeudet päivittyvät noin puolen tunnin kuluessa opintoihin ilmoittautumisesta. Pääset kirjautumaan Koppaan henkilökohtaisella Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi. 

Suoritustavat:

Opinnot rakentuvat  lähiopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, kirjatenteistä ja/tai oppimistehtävistä, verkkotehtävistä  ja mahdollisesti toteutettavista verkkokursseista ja teemaseminaareista. Opetusmuodot vaihtelevat opintojaksoittain.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

erityispedagogiikka

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit