Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.12.2019 10:47

TTMP1002 Terveystiedon sisällöt I - Päihteet, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 86
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Päihteiden (tupakka ja muut nikotiinituotteet, alkoholi, huumeet, lääkkeiden väärinkäyttö) vaikutukset elimistöön
Päihteiden käytön aiheuttamat elimelliset ja psyykkiset haitat
Riippuvuus ja sen kehittyminen
Nuorten päihteiden käytön erityispiirteet
Päihteiden käytön ehkäisyn perusteet
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• määritellä ja käyttää päihteisiin ja riippuvuuteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
• eritellä päihteiden käytön terveysvaikutuksia
• kuvata riippuvuuden syntymistä sekä perimän ja ympäristön vaikutusta sen kehittymiseen
• luonnehtia nuorten päihteiden käyttöä ja käytön ehkäisyä
• tarkastella päihteitä terveystieto-oppiaineen opettamisen näkökulmasta
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Oppimistehtävä.
Oppimistehtävän voit palauttaa Koppaan milloin tahansa opinto-oikeuden aikana, mutta opettaja ottaa tehtävät tarkastukseen aina kuun alussa.

TAI

Vaihtoehtoisesti opintojakson voi suorittaa osallistumalla Jyväskylässä to 7.11.2019 klo 9.30-15.45 järjestettävään Päihteet terveystiedon opetuksessa -koulutuspäivään ja tekemällä koulutuspäivän aikana annettavan itsenäisesti suoritettavan tehtävän. Koulutuspäivään ilmoittautuminen Korpissa. Koulutuspäivän ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBN

  Teoksen tiedot
978-951-656-504-3 Aalto, M., Alho, H., Kiianmaa, K. & Lindroos, L. Alkoholiriippuvuus. (toim.). 2015. 3. uudistettu painos. Duodecim. (272 s.)
978-951-656-516-6 Heloma, A., Kiianmaa, K, Korhonen, T. & Winell, K. (toim.) 2017. Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus. 1. painos. Duodecim. (229 s.)
  Varjonen, V. 2015. Huumetilanne Suomessa 2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1/2015. (142 s.) Saatavana myös: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-414-4.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä 100 %