Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 12:46

TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.5.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 28.5.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 122
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM!

Avoin yliopisto noudattaa Jyväskylän yliopiston ohjeistusta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Kontaktiopetus keskeytetään 16.3. alkaen.
Kesäkuun alun lähiopetusryhmät (Jyväskylä ja Helsinki) on jouduttu perumaan.
Tarjoamme peruuntuneiden lähiopetusten tilalle kaksi uutta verkkokurssiryhmää.

Huomaathan valita sinulle sopivan opetusryhmän ja ilmoittautua siihen mukaan.

Opintojakson opettajat

  • Ranja Koski (lähiopetus, seminaarit, verkkokurssit)
  • Kati Heinonen (oppimistehtävät)
Sisältö:Terveysosaaminen terveystiedon oppimistavoitteena
Opettajan työtä ohjaavat keskeiset opetussuunnitelmat
Terveysopetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita
Terveystiedon opetuksen erityispiirteitä ja menetelmiä
Oppilaantuntemuksen perusteita
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvailla terveysosaamista käsitteenä ja määritellä terveystieto-oppiaineen keskeisiä oppimistavoitteita eri kouluasteilla
• osaa asettaa oppimistavoitteita ja toteuttaa sekä arvioida oppimistilanteita
• osaa analysoida terveystiedon opetukseen ja oppimiseen liittyviä käsityksiään sekä omia arvojaan ja asenteitaan
• osaa perustella oppilaan lähtökohtien ja tarpeiden huomioon ottamista opetuksessa
Esitiedot:

Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna opintojakso TTMP1001 Terveystiedon perusteet 4 op
(riittää, että tehtävä on palautettu Koppaan ja odottaa arviointia)

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Osallistuminen lähiopetukseen (14 h) ja kirjallinen oppimistehtävä.
tai
- Osallistuminen kesäkuussa järjestettävään lähiopetukseen (10 h) ja kirjallinen oppimistehtävä. Lähiopetukseen sisältyy lisäksi ennakkotehtävä.
tai
- Verkkokurssi (6 vk) ja kirjallinen oppimistehtävä

Muista ilmoittautua opintojakson ilmoittautumisen lisäksi sivun alalaidasta löytyviin opetusryhmiin, ilmoittaudu vain yhteen ryhmään. Ryhmään ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pysty osallistumaan verkko-opetusryhmään, jolle ilmoittauduit, ota yhteyttä opettajaan ennen opetuksen alkua. Opetus järjestetään, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu ko. opetusryhmään. Verkkokurssille ilmoittautuneille lähetetään erillinen tiedote ennen verkkokursin alkua.

HUOM! Yksitäiselle opintojaksolle ilmoittautuva: Älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin valitsemasi opetusryhmän (lähiopetus/verkkokurssi) ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko opetuksen ajan.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY -tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY- tunnuksella ja salasanalla.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus. (320 s.)
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Opetushallitus. (250 s.)
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
Ammatillisen perustutkinnon perusteet 2014 (työkyvyn ylläpito, liikunta, terveys). Opetushallitus.
https://www.avoin.jyu.fi/koppa/opintojaksot/terv002/opetusmateriaalit/ammatillinen-tyokyky-liikunta-terveystieto-ops-2014
Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M.-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (352 s.)
Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (206 s.) JYX: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6959-2
Lonka, K. 2015 Oivaltava oppiminen, Helsinki: Otava (263 s.)
Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit opsin käyttöön: opettajan opas työssä onnistumiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (243 s.)
Malinen, A. & Laine, T. (toim.) 2009. Elävä peilisali. Aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura. (146 s.)
Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Helsinki: Kirjayhtymä. (214 s.)
Pruuki, L. 2008. Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita. (156 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: lähiopetuksen tai verkko-osuuden hyväksytty suorittaminen ja oppimistehtävä 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 10, minimi 10, maksimi 32
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 6.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23111la14.3.202009:00-16:00KoskiTapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki / kesä 2020 - Peruttu! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 2, minimi 10, maksimi 32
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 30.4.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 223ma1.6.202009:00-18:00Eskola, Koski, Laine, TyrväinenPERUTTU!Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kesä 2020 - Peruttu! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 10, maksimi 32
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 3.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13223ke3.6.202009:00-18:00Eskola, Koski, Laine, TyrväinenPERUTTU!Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, minimi 10, maksimi 24
ilm.aika: 1.9.2019 00:00 - 6.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3ma13.1.202000:00-00:00-Verkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-4ke22.1.202018:00-20:00KoskiMoodle collaborate verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
3-8su23.2.202000:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi /kevät 2020 - lisäryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 17, minimi 10, maksimi 18
ilm.aika: 24.3.2020 08:00 - 30.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
115ma6.4.202000:00-00:00KoskiVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
216ke15.4.202018:00-20:00KoskiMoodle collaborate verkkotapaaminenTapahtuman tiedot
320su17.5.202000:00-00:00KoskiVerkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot
Verkkokurssi /kesä 2020 - lisäryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 10, maksimi 26
ilm.aika: 24.3.2020 08:00 - 1.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
119ma4.5.202000:00-00:00KoskiVerkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
220ke13.5.202018:00-20:00KoskiMoodle collaborate verkkotapaaminenTapahtuman tiedot
324su14.6.202000:00-00:00KoskiVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot