Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.12.2019 07:34

TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 5.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 76
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Huomaathan valita sinulle sopivan opetusryhmän ja ilmoittautua siihen mukaan.

Opintojakson opettajat

  • Ranja Koski (lähiopetus, seminaarit, verkkokurssit)
  • Kati Heinonen (oppimistehtävät)
Sisältö:Terveysosaaminen terveystiedon oppimistavoitteena
Opettajan työtä ohjaavat keskeiset opetussuunnitelmat
Terveysopetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita
Terveystiedon opetuksen erityispiirteitä ja menetelmiä
Oppilaantuntemuksen perusteita
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvailla terveysosaamista käsitteenä ja määritellä terveystieto-oppiaineen keskeisiä oppimistavoitteita eri kouluasteilla
• osaa asettaa oppimistavoitteita ja toteuttaa sekä arvioida oppimistilanteita
• osaa analysoida terveystiedon opetukseen ja oppimiseen liittyviä käsityksiään sekä omia arvojaan ja asenteitaan
• osaa perustella oppilaan lähtökohtien ja tarpeiden huomioon ottamista opetuksessa
Esitiedot:

Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna opintojakso TTMP1001 Terveystiedon perusteet 4 op
(riittää, että tehtävä on palautettu Koppaan ja odottaa arviointia)

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Osallistuminen lähiopetukseen (14 h) ja kirjallinen oppimistehtävä.
tai
- Osallistuminen kesäkuussa järjestettävään lähiopetukseen (10 h) ja kirjallinen oppimistehtävä. Lähiopetukseen sisältyy lisäksi ennakkotehtävä.
tai
- Verkkokurssi (6 vk) ja kirjallinen oppimistehtävä

Muista ilmoittautua opintojakson ilmoittautumisen lisäksi sivun alalaidasta löytyviin opetusryhmiin, ilmoittaudu vain yhteen ryhmään. Ryhmään ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et pysty osallistumaan verkko-opetusryhmään, jolle ilmoittauduit, ota yhteyttä opettajaan ennen opetuksen alkua. Opetus järjestetään, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu ko. opetusryhmään. Verkkokurssille ilmoittautuneille lähetetään erillinen tiedote ennen verkkokursin alkua.

HUOM! Yksitäiselle opintojaksolle ilmoittautuva: Älä ilmoittaudu opintojaksolle ennen kuin valitsemasi opetusryhmän (lähiopetus/verkkokurssi) ilmoittautuminen alkaa. Näin varmistat, että opinto-oikeutesi on voimassa koko opetuksen ajan.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY -tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY- tunnuksella ja salasanalla.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Opetushallitus. (320 s.)
http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. Opetushallitus. (250 s.)
http://www.oph.fi/download/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
Ammatillisen perustutkinnon perusteet 2014 (työkyvyn ylläpito, liikunta, terveys). Opetushallitus.
https://www.avoin.jyu.fi/koppa/opintojaksot/terv002/opetusmateriaalit/ammatillinen-tyokyky-liikunta-terveystieto-ops-2014
Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M.-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (352 s.)
Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (206 s.) JYX: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6959-2
Lonka, K. 2015 Oivaltava oppiminen, Helsinki: Otava (263 s.)
Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit opsin käyttöön: opettajan opas työssä onnistumiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (243 s.)
Malinen, A. & Laine, T. (toim.) 2009. Elävä peilisali. Aikuista pedagogiikkaa oppimassa. Helsinki: Kansanvalistusseura. (146 s.)
Tynjälä, P. 1999. Oppiminen tiedon rakentamisena. Helsinki: Kirjayhtymä. (214 s.)
Pruuki, L. 2008. Ilo opettaa. Tietoa, taitoa ja työkaluja. Helsinki: Edita. (156 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: oppimistehtävä 100 %

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 20, minimi 10, maksimi 32
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 22.11.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 248pe29.11.201916:00-21:00Eskola, Koski, Laine, TyrväinenTapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 248la30.11.201909:00-16:00Eskola, Koski, Laine, TyrväinenTapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 32
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 6.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23111pe13.3.202016:00-21:00Eskola, Koski, Laine, TyrväinenTapahtuman tiedot
2Ag C23111la14.3.202009:00-16:00Eskola, Koski, Laine, TyrväinenTapahtuman tiedot
Lähiopetus Helsinki / kesä 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 32
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 30.4.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 223ma1.6.202009:00-18:00Eskola, Koski, Laine, TyrväinenTapahtuman tiedot
Verkkokurssi / kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, minimi 10, maksimi 24
ilm.aika: 1.9.2019 00:00 - 6.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-3ma13.1.202000:00-00:00-Verkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
2-4ke22.1.202018:00-20:00KoskiMoodle collaborate verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
3-8su23.2.202000:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä / kesä 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 32
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 3.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C13223ke3.6.202009:00-18:00Eskola, Koski, Laine, TyrväinenTapahtuman tiedot