Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 06:55

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta, 6 op, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 4.5.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.1.20 klo 0:00 - 4.5.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.8.20
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Laskentatoimi (avoin yo) (AVOYLA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso on suoritettavissa kevätlukukaudella 2020. Huomioi jakson esitietovaatimukset (ks. kohta "Esitiedot").

Sisältö:
 • Kirjanpidon käsitteet
 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • arvonlisäverotuksen perusteet
 • yhtiömuodot
 • tilinpäätösinformaatio
 • keskeiset tilinpäätöstunnusluvut
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kirjanpidon pääpiirteet
 • laatia pienen yrityksen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman
 • tulkita ja analysoida tilinpäätöksiä pääpiirtein
Esitiedot:

Edeltävinä opintona vaaditaan:

 • liiketoimintaosaamisen perusteet 28 op tai Basic Business Studies TAI
 • soveltuva kaupallisen alan korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden tradenomi)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona koulutussuunnittelijalle ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Reaaliaikainen verkko-opetus, johon osallistumista suositellaan kaikille opintojakson suorittajille, sekä ennakkotehtävät ja etätentti. Ennakkotehtävä tulee palauttaa ennen etätenttiin ilmoittautumista.

Etätenttipäivät ja ilmoittautumislinkit

 

Huom! Mikäli osallistut verkko-opetukseen, ilmoittaudu myös opetusryhmään. Voidaksesi osallistua verkko-opetukseen tarvitset tietokoneen/tabletin, jossa on nettiyhteys, kaiuttimet/kuulokkeet ja mielellään myös mikrofoni.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoit-tautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9789526316246Leppiniemi J. & Kykkänen T. 2015. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta.
9780078111044Williams J., Haka S., Bettner M. & Carcello J. 2010 (tai uudempi). Financial Accounting.

Opintojakson oppimateriaalit

Kirjanpitolaki ja Kirjanpitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta.
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arviointiperusteet avoimen yliopiston opetuksessa
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkko-opetus / Adobe Connect -verkkokokousjärjestelmässä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 6, minimi 5, maksimi 40
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 5.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
111to12.3.202016:30-19:00RautiainenHUOM! Peruttu!Tapahtuman tiedot