Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 09:56

YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat, 4 op, lv. 2019-2020, Mikkelin kesäyliopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 8.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 8.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstöjohtaminen (avoin yo) (AVOHJO)
Opetuksen järjestäjät:Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • rekrytointi osana strategista henkilöstöjohtamista
 • rekrytointiprosessi
 • rekrytointistrategiat ja -kanavat
 • henkilöstön arviointi ja mittaaminen
 • palkitseminen
 • työurat
 • urajohtaminen
 • työuran ja muun elämän yhdistäminen
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • selittää rekrytoinnin ja työurien merkityksen henkilöstöjohtamisen kokonaisuudessa
 • kuvata rekrytointiprosessi henkilöstön tarpeen määrittelystä perehdytykseen
 • tunnistaa, eritellä ja arvioida organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä
 • tarkastella ja arvioida henkilöstön työuria ja niiden johtamista
 • käyttää tutkimusmateriaalia oman päätöksenteon tukena
Esitiedot:

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet ja YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen.

Ilmoittautuminen:- Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
- Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoytol
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden kyseisessä oppilaitoksessa järjestettäviin opintoihin.
Suoritustavat:

 

Opintojakson voit suorittaa Moodle-etätenttinä alla mainittuina etätenttipäivinä. Ilmoittaudu etätenttiin alla olevien linkkien kautta:

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

 

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Arthur, D. (2001). The Employee Recruitment and Retention Handbook. New York: AMACOM. Saatavilla e-kirjana.Tieteelliset artikkelit (saatavilla oppimateriaali-Kopasta ilmoittautumisen jälkeen).

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.