Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.5.2024 05:00

Johtamisen aineopinnot, 35 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 350.00 euroa
Maksuerät: 2 tasaerää

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 720 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 35.0 op
Ilmoittautuneita: 67
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen. 
Kauppatieteiden opiskelun aloittaville suunnatun perehdytystilaisuuden tallenne on katsottavissa oppimateriaali-Kopassa ilmoittautumisen jälkeen.  

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmat muuttuvat ja avoimen yliopiston opetuskäytänteet uudistuvat 1.8.2020 – näin palvelemme sinua opinnoissasi.   

 Kesällä 

 • Voit ilmoittautua tarjolla oleviin opintokokonaisuuksiin tai opintojaksoille koko kesän ajan.
 • Voit jatkaa opiskelua myönnetyn opinto-oikeuden mukaisesti syksyllä.
 • Voit palauttaa kesällä aloitettuja oppimistehtäviä vielä syyslukukaudella: suosittelemme palauttamista syyskuun loppuun mennessä, mutta palauttaminen on mahdollista 30.11.2020 saakka.  

Huomioi, että 15.6. jälkeen palautetut tehtävät arvioidaan pääsääntöisesti elokuussa. Suorituspäiväksi tulee aina tehtävän tai etätentin palautuspäivä.  

 Elokuusta alkaen  

 • Voit aloittaa uuden opintojakson ja siirtyä suoraan uuden opetusohjelman mukaiseen opiskeluun.
 • Valitset itsellesi sopivan opiskelutavan ja saat meiltä entistä parempaa ohjausta opiskelusi tueksi – lue lisää uudistuksestamme: https://www.avoin.jyu.fi/fi/uutiset/suoritustavat-jyu-avoimessa.
 • Siirryt uuteen opetusohjelmaan helposti: ilmoittaudu opintojaksolle uudelleen Korpissa ja pääset Moodle-oppimisympäristöön opintomateriaalin pariin. Lisämaksuja ei tule, jos opinto-oikeutesi on voimassa (opintokokonaisuus ja -jakso, jossa koodi pysyy samana).  

 
Tiedotamme uuden opetussuunnitelman mukaiset opinnot verkkosivuillamme kesäkuussa 2020: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

Sisältö:

Johtamisen aineopinnot käsittelevät johtamista ja johtajuutta henkilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen näkökulmista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisten ja asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin, myös organisaatioiden muutostilanteissa. Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Pakolliset opinnot (22 op):

Valinnaiset opinnot (väh. 13 op):


Lähiopetukseen ja ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista seminaarityöskentelyä lukuunottamatta. Opinnot voi kuitenkin suorittaa myös 35 op:n laajuisena johtamisen opintokokonaisuutena ilman opintojaksoa YJOA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op). Tällöin opiskelija ei suorita opintojaksoa YJOA1920, vaan valitsee sen sijaan enemmän valinnaisia johtamisen aineopintoja. Tällöin kokonaisuus on suoritettavissa täysin etäopiskellen. Opintojakson YJOA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op) suunnattu tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Opintokokonaisuudesta on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, mikäli opiskelija on suorittanut edellytettävät edeltävät opinnot.


Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Muita opintojaksoja voi suorittaa halutussa järjestyksessä.

Osaamistavoitteet:

Opetuksen tavoitteena on kouluttaa johtamista, esimiestyötä ja työyhteisöjen näkökulmaa arvostavia ja niiden kehittämisestä kiinnostuneita vastuunsa tuntevia ammattilaisia yritysten ja muiden organisaatioiden haasteellisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Tavoitteena on, että opiskelijoille syntyvät tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisten ja asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin. Opetuksen laatu perustuu uuteen kansainväliseen tutkimukseen sekä teoreettisen että käytännöllisen tiedon vuorovaikutukseen.

Tavoitteena on myös, että opiskelijalle syntyy:
1. johtamisen kokonaisuuden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen,
2. valmiudet alan tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin,
3. edellytykset korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen,
4. edellytykset hankkimansa tiedon soveltamiseen työelämässä sekä
5. riittävät viestintävalmiudet.

Sisällöllisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee ja tietää vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee erityisesti yrityksen yhteiskunnallisen roolin, henkilöstöjohtamisen ja liiketoimintastrategioiden perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista pienimuotoisia kehittämistehtäviä näiltä alueilta hyödyntäen tutkivaa työotetta.

Esitiedot:

Edeltävinä opintona vaaditaan:

 • liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op tai Basic Business Studies TAI
 • soveltuva kaupallisen alan korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden tradenomi)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona koulutussuunnittelijalle ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu -painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”.
Suoritustavat:

Opiskelutapoja ovat kirjalliset oppimistehtävät, tentit, etätentit ja verkkokurssit. Opiskelija voi valita vaihtoehtoisista suoritustavoista itselleen parhaiten soveltuvan tavan opiskella. Lisäksi opinnoista tarjotaan lähiopetusta Jyväskylässä ja Helsingissä. Opinto-ohjausta on tarjolla opintojen kaikissa vaiheissa sekä opintojen sisältöihin että suoritusmuotoihin liittyen.

Mikäli opiskelija sisällyttää opintojakson YJOA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op) opintoihin, sen suorittaminen edellyttää osallistumista seminaarityöskentelyyn sekä johdantojaksojen JSBA1110 Metodiopinnot (6 op) ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät (1 op) suorittamista. Johdantojaksot (yht. 7 op) suoritetaan keväällä 2019 käynnistyvän seminaarityöskentelyn yhteydessä. Opintoihin kuuluu englanninkielistä opintomateriaalia, mutta suorituskielenä on suomi. Opintojaksot YJOA3110 Strategic Management ja CEMA2110 Business, Society and the Environment voi suorittaa myös englannin kielellä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

johtaminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit