Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 06:59

YCCA2120 Corporate Reputation and Crisis Communication, 6 op, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 20.9.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: English, suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 113
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Viestinnän johtaminen (avoin yo) (AVOYCC)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

This study module introduces to processes relevant for organizational crises and corporate reputation, and teaches how to better fulfill the related consultant role within the organization.

Opintojakso tutustuttaa prosesseihin, jotka ovat tärkeitä organisaation kriisien ja maineenhallinnan kannalta, ja opettaa kuinka toimia konsulttiroolissa organisaatiossa.

Osaamistavoitteet:

On successful completion of this module, the student:
- understands the formation of organizational reputation among audiences
- understands the significance of crises for reputation
- is able to measure the reputation and interpret the results for strategic development of the organization.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää, miten organisaation maine muodostuu yleisöjen keskuudessa
- ymmärtää kriisien merkityksen maineelle
- osaa mitata mainetta ja tehdä johtopäätöksiä organisaation strategiseksi kehittämiseksi.

Esitiedot:

Edeltävinä opintona vaaditaan:

  • liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op tai Basic Business Studies TAI
  • soveltuva kaupallisen alan korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden tradenomi)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona koulutussuunnittelijalle ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:

Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.

Suoritustavat:

Kirjatentti. Tenttiminen suomen kielellä. Opintojaksoon liittyvät luentotallenteet ovat saatavilla oppimateriaali-Kopassa ilmoittautumisen jälkeen.

Lähitentit seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: marras-, joulu-, tammi- ja maaliskuun tenttipäivinä.

Etätenttimismahdollisuudet alla olevina päivinä. Ilmoittaudu etätenttiin alla olevan linkin kautta.

Katso myös lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

  

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9789085063094Vos, M. & Schoemaker, H. (2006), Monitoring Public Perception of Organizations. Amsterdam, Boom.
Vos, M. & Van der Molen P. (2017, in press), Communication in Turbulent Times - Exploring Issues and Crisis Communication to Enhance Organisational Resilience.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Accepted completion of the designated assignments. The assessment criteria of the course is specified in the study program annually.