Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:02

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.2.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 30.6.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 14.2.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 30.6.20
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 58
Maksimi osallistujamäärä: 100
Sopii vielä: 42
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Avoin yliopisto noudattaa Jyväskylän yliopiston ohjeistusta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Kontaktiopetus keskeytetään 16.3. alkaen. 

HUOM. Lähiopetusseminaarit Helsingissä 27.3.-28.3. perutaan. Seminaarit toteutetaan verkkoseminaarina. Opettaja antaa lisäohjeita Moodlessa.

Sisältö:Erilaiset tutkimusasetelmat terveystieteissä
Tutkimusten laatukriteerien arviointi
Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet
• osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon määrää ja luotettavuutta
• ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Terveystieteiden täydentäviä opintoja suorittavilta edellytetään valitun pääaineen mukaisesti soveltuva AMK tai opistoasteentutkinto.

Yksittäisen opintojakson opiskelijalle suositellaan esitietoina vahvasti jotakin kvantitatiivista tutkimusmenetelmäkurssia, esim. LTKY1011, mielellään myös KTEY008)

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
 

Suoritustavat:

- Kaikille opiskelijoille pakolliset luennot (4 tuntia luentotallenteina), verkkotyöskentely ennen seminaareja ja aktiivinen osallistuminen seminaareihin (14 tuntia).
- seminaarityö ja
- luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen seuraavina Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
syksy 8.10., 12.11 ja 3.12.2019
kevät 7.4., 12.5. ja 23.6.2020 (tentti tehdään Moodle verkkotenttinä keväällä 2020)

Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/ Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
  Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (soveltuvin osin, ks. Korpin opintojaksokuvaus).
Opintojakson oppimateriaalit

Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 2016. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (82 s.) (ks. Korpin opintojaksokuvaus)
Fysioterapiasuosituskäsikirja (ks. Korpin opintojaksokuvaus). CONSORT Statement (ks. Korpin opintojaksokuvaus)
Equator Network –sivusto (ks. Korpin opintojaksokuvaus)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Harjoitustehtävien ja seminaaritöiden hyväksytty suorittaminen
Tentti 100 %

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaarit Jyväskylässä / syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 19, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 18.8.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-34ma19.8.201900:00-00:00-Työskentely Moodlessa alkaaTapahtuman tiedot
2Ag B222.1 Gamma39pe27.9.201916:00-21:00-Tapahtuman tiedot
3Ag B222.1 Gamma39la28.9.201909:00-16:00-Tapahtuman tiedot
Seminaarit Helsingissä/ kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.1.2020 00:00 - 14.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-8ma17.2.202000:00-00:00-Työskentely Moodlessa alkaaTapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 213pe27.3.202016:45-21:00KarppinenLähiopetus peruttu. Seminaarit verkkoseminaareinaTapahtuman tiedot
3HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 213la28.3.202009:00-16:45KarppinenLähiopetus peruttu. Seminaarit verkkoseminaareina.Tapahtuman tiedot