Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 21:12

LLTY011 Ravitsemus ja liikunta, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 4.6.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 4.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 87
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! kevään 2020 osalta yleinen tentti on peruttu tenttipäiviltä 12.5. ja 2.6.2020. Tilalle tarjoamme etätentin Kopassa. Ilmoittautumislinkit löydät tämän sivun kohdasta ´Suoritustavat´.

Sisältö:Ravitsemus- ja ruokasuositukset, laadullisten suositusten tausta ja tieteelliset perusteet
Väestön ravitsemuksen muutostrendit
Väestön terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin
Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa
Urheilijan ravitsemuksen erityiskysymyksiä
Ravitsemuksen tutkimusmenetelmät
Ravitsemustilan, energiankulutuksen ja –tarpeen arviointi
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata yleiset ravitsemussuositukset, niihin liittyvät fyysisen aktiivisuuden suositukset, suositusten laatimisen periaatteet ja keskeiset tieteelliset perusteet
• osaa kuvata väestön ravitsemuksen keskeiset muutostrendit
• osaa arvioida kriittisesti ravitsemuksen tutkimusmenetelmiä
• tietää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitämisessä elämänkulun eri vaiheissa
• osaa ottaa huomioon eri-ikäisten liikkujien ja urheilijoiden erityistarpeet ravitsemuksessa
Esitiedot:
 

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Luentotallenne. Linkin tallenteeseen saat oppimateriaali-Kopasta.
- Tentti kirjallisuudesta ja luennoista seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:

  • syksy 2019: 10.9., 8.10 ja 3.12
  • kevät/kesä 2020: 14.1. ja 10.3.

Etätentteihin ilmoittautuminen seuraavista linkeistä:

- Etätentti Kopassa ti 12.5.2020 klo 16:30 - 20:30
- Etätentti Kopassa ti 2.6.2020 klo 16:30 - 20:30

Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
978-951-9147-70-3 Ilander O. (toim.) 2014. Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Lahti: VK-Kustannus Oy. (408s.)
   
Opintojakson oppimateriaalit

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset, uusin päivitys

Suomalaisten suositusten pohjoismainen tausta-aineisto: Nordic Nutrition Recommendations 2012, Part 1. Summary, principles and use. 5. painos. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.  http://www.norden-ilibrary.org/social-issues-migration-health/nordic-nutrition-recommendations-2012-part-1_nord2013-009

Lihastohtori-blogin energian saatavuutta käsittelevä teksti: https://lihastohtori.wordpress.com/2016/12/17/energiansaatavuus-heikura/


 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.