Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:29

LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet, 5 op, Syksy 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 16.9.19 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 16.9.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 51
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Tutkimuksen suunnittelu ja tutkimusprosessi
Tutkimustehtävän valinta ja tutkimuskysymykset
Tutkimusaineiston keruu
Laadullisen aineiston analyysi
Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset periaatteet
Atlas.ti
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa keskeisen menetelmällisen käsitteistön
- osaa kriittisesti tarkastella tutkimusprosessin vaiheita
- osaa soveltaa aineiston hankinnan ja analyysin periaatteita
- osaa arvioida hankitun tiedon ja aineiston analyysin luotettavuutta
- osaa soveltaa tutkimusetiikan periaatteita
- osaa raportoida laadullisen analyysin tulokset
Esitiedot:

Suositellaan alla olevien opintojaksojen suorittamista edeltävinä opintoina. Mikäli se ei ole mahdollista, voit edetä oman aikataulusi mukaisesti.

  • LTKY009 Johdatus seminaarityön tekemiseen (liikuntatieteet) TAI
  • LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteet (terveystieteet)
  • LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut

- Muista ilmoittautua myös verkkokurssiryhmään.

 

Suoritustavat:

Verkkokurssi Moodlessa ajalla 23.9.-10.12.2019, harjoitukset ja niihin kuuluvat haastattelu- ja analyysiharjoitustehtävät. Ilmoittaudu syksyn verkkokurssiryhmään sivun alalaidasta. Tarkemmat ohjeistukset Moodle-oppimisympäristössä.

Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
ISBN 9789513153694 Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009 tai uudempi: Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki: Tammi. (175 s.)
Opintojakson oppimateriaalit

Harjoituksissa jaettava materiaali
Kvalitatiivisten menetelmien verkko-oppikirja http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Oppimistehtävät 100 %

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi, syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 45, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 16.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39ma23.9.201900:00-00:00-Verkkokurssi Moodlessa alkaa.Tapahtuman tiedot
2-50ti10.12.201900:00-00:00-Verkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot