Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:57

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 2 op, syksy 2019, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 20.10.19 klo 23:59.
Kurssille ei sovi enää.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.12.19
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 20.10.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.12.19
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 67
Maksimi osallistujamäärä: 67
Sopii vielä: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Aiheen valinta ja rajaaminen
Tiedonhaku
Kirjallisen työn rakenne ja ulkoasu
Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet
Lähdeaineistoon viittaaminen
Lähdeluettelon laatiminen
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet ja osaa laatia seminaarityön
• osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen
• pystyy itsenäiseen tiedonhakuun
• osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityön
• osaa soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita
Esitiedot:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

 

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

- Osallistuminen verkkoryhmään. Verkkoryhmässä lähiopetus toteutetaan verkkokokousjärjestelmällä. Kaikilla verkkoryhmään osallistuvilla tulee olla käytössään mikrofoni, kamera ja laajakaistayhteys.
- Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.
- Kirjallinen tehtävä.

HUOM. Ilmoittaudu sinulle sopivaan verkkoryhmään sivun alalaidasta.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Tarvitsemasi kurssiavaimen saat sähköpostitse tai Kopasta ennen verkkokurssin alkua.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15–17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet: https://www.jyu.fi/sport/ohjekeskus/how-to/opinnaytetyot/Tuula_Tutkija_tammikuu_2017.docx/view
Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa:
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi
Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut: https://www.jyu.fi/itp/plagiaatintunnistus/
Viitteidenhallintaohjelma Refworks:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/refworks-ohjeet
Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori
Perus-ATK-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP101 (Tietokone ja tietoverkot työvälineenä) -opintojaksoa (2-4 op)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: verkko-osuuksien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkoryhmä 1 (verkkotyöskentely 27.9.-27.10.2019) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 10, maksimi 16
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 13.9.2019 23:45
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-39pe27.9.201908:30-14:30-Connect-verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
2-41ti8.10.201914:00-15:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
Verkkoryhmä 2 (verkkotyöskentely 25.10.-24.11.2019) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 10, maksimi 16
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 20.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-43pe25.10.201908:30-14:30-Connect-verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
2-45ti5.11.201914:00-15:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
Verkkoryhmä 3 (verkkotyöskentely 9.11.-8.12.2019) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 10, maksimi 16
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 26.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
145la9.11.201909:00-14:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
2-47ti19.11.201917:00-18:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
Verkkoryhmä 4 (verkkotyöskentely 22.11.-15.12.2019) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 10, maksimi 16
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 8.11.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
147pe22.11.201908:30-14:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
2-49ti3.12.201914:00-15:30-Verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot