Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:32

LTKY014 Tiedonhankintamenetelmät ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet, 2 op, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 1.3.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.1.20 - 30.6.20
Ilmoittautumisaika: 1.12.19 klo 0:00 - 1.3.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 30.6.20
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 29
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Aiheen valinta ja rajaaminen
Tiedonhaku
Kirjallisen työn rakenne ja ulkoasu
Tieteellisen kirjoittamisen eettiset periaatteet
Lähdeaineistoon viittaaminen
Lähdeluettelon laatiminen
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hallitsee tieteellisen kirjoittamisprosessin vaiheet ja osaa laatia seminaarityön
• osaa valita ja rajata seminaarityön aiheen
• pystyy itsenäiseen tiedonhakuun
• osaa suunnitella ja kirjoittaa seminaarityön
• osaa soveltaa kirjoittamisessaan hyvien tieteellisten käytänteiden periaatteita
Esitiedot:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Käytäthän hyödyksi Zoom-tukiajat sovelluksen asentamisen avuksi. Zoomia käytetään verkkotapaamisessa.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

- Osallistuminen lähiopetukseen ja verkkotyöskentelyyn. Zoom -verkkotapaamiseen osallistumisen edellytyksenä on laajakaistayhteys.
- Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn.
- Kirjallinen tehtävä.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2013. Tutki ja kirjoita. 15–17. painos. Helsinki: Tammi. (464 s.) (soveltuvin osin) Aikaisemmatkin painokset käyvät, jotka on julkaistu 2004 tai myöhemmin.
Liikuntatieteellisen tiedekunnan kirjoitusohjeet: https://www.jyu.fi/sport/ohjekeskus/how-to/opinnaytetyot/Tuula_Tutkija_tammikuu_2017.docx/view
Jyväskylän yliopiston ohjeet vilpin ja plagioinnin ehkäisemiseksi opiskelussa:
https://opiskelu.jyu.fi/fi/koulutuspalvelut/ohjeet/vilppi-ja-plagiointi
Jyväskylän yliopiston plagiaatintunnistussivut: https://www.jyu.fi/itp/plagiaatintunnistus/
Viitteidenhallintaohjelma Refworks:
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/lahteet-hallintaan/lahteet-viittaukset/refworks-ohjeet
Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori
Perus-ATK-taitojen opinnoiksi/kertaukseksi suositellaan ITKP101 (Tietokone ja tietoverkot työvälineenä) -opintojaksoa (2-4 op)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: Lähiopetuksen, verkko-osuuksien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsingissä, kevät 2020 (verkkotyöskentely 4.3.-19.4.2020) [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 1.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 210la7.3.202009:00-14:30LaineLähiopetusTapahtuman tiedot
214ti31.3.202017:00-18:30-Zoom -verkkotapaaminen joko ti 31.3. tai to 2.4.Tapahtuman tiedot
314to2.4.202017:00-18:30-Zoom -verkkotapaaminen joko ti 31.3. tai to 2.4.Tapahtuman tiedot