Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 08:12

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 12.4.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.1.20 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 12.4.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 47
Maksimi osallistujamäärä: 100
Sopii vielä: 53
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Avoin yliopisto noudattaa Jyväskylän yliopiston ohjeistusta koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Kontaktiopetus keskeytetään 16.3. alkaen.

Huom! Lähiopetus Jyväskylässä perutaan. Lähiopetuksen korvaava materiaalipaketti on luettavissa oppimateriaali-Kopassa huhtikuun puolen välin jälkeen ja luennoista/materiaalipaketista suoritetaan ns. kevyt etätentti Kopassa. 

Lisätietoa löytyy ilmoittautuneille opintojakson Koppa-sivulta.

Sisältö:Tieteenfilosofia ja sen perustehtävät
Tieteellisen selittämisen ja ymmärtämisen peruskysymyksiä
Kausaalisuus, lainalaisuudet ja kausaalinen selittäminen
Mitä ovat tieteelliset teoriat
Tieteen kehitys ja edistyminen
Tieteellisen ihmiskuvan vahvuuksia ja heikkouksia
Liikunta- ja terveystieteet tieteenfilosofisesta näkökulmasta
Johdatus kvantitatiiviseen ja kvalitatiiviseen tutkimukseen
Johdatus tutkimuksen eettisten periaatteisiin
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tietää erilaisten tieteenfilosofioiden perusteita ja vaikutuksia
- ymmärtää metodisten ratkaisujen edellytyksiä ja rajoituksia
- hahmottaa tiedettä kokonaisuutena
- osaa pohtia kriittisesti tieteen mahdollisuuksia ja heikkouksia
- on tutustunut tutkimusetiikan periaatteisiin
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

- Luennot (12 t) ja oppimistehtävä.

Luento-osuudesta suoritetaan Kopassa kevyt etätentti. Ilmoittaudu mukaan seuraavista linkeistä:
- kevyt etätentti luento-osuudesta ti 28.4.2020 klo 16.30 - 20.30
- kevyt etätentti luento-osuudesta to 14.5.2020 klo 16.30 - 20.30 

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Alanen, P. 1989. Luonnontiede, lääketiede, tieteenteoria. Helsinki:
Helsinki: Gaudeamus. (178 s.).
Haaparanta, L. & Niiniluoto, I. 1986. Johdatus tieteellisen ajatteluun. Helsinki: Helsingin yliopisto. (102 s.).
Kaakkuri-Knuuttila, M.-L. & Heinlahti, K. 2006. Mitä on tutkimus?: argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus. (230 s.).
Ketonen, O. 1976. Se pyörii sittenkin: tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Porvoo: WSOY. (201 s.).
Lindholm, S. 1980. Vetenskap, verklighet och paradigm. Stockholm: Almqvist & Wiksell. (235 s.).
Niiniluoto, I. 1997. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki: Otava. (314 s.).
Raatikainen, P. 2004. Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus. (176 s.). https://docplayer.fi/41095920-Ihmistieteet-ja-filosofia.html 
Turunen, K. E. 1987. Ihminen ja tiede. Tieteellisen toiminnan perusteita. Jyväskylä: Atena kustannus. (97 s.).
Wilenius, R. 1987. Johdatus filosofiseen ajatteluun. Jyväskylä: Atena kustannus. (155 s.).
von Wright, G. H. 1987/1995. Tiede ja ihmisjärki: Suunnistusyritys.
Helsinki: Otava. (144 s.).

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Esseetehtävän suorittaminen hyväksytysti.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylässä 24.-25.4.2020 - Peruttu! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 47, minimi 10, maksimi 100
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 12.4.2020 23:45
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag B105, Auditorio 217pe24.4.202017:00-20:15-PERUTTU!Tapahtuman tiedot
2Ag B105, Auditorio 217la25.4.202009:00-16:00-PERUTTU!Tapahtuman tiedot