Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 03:03

LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet, 1 op, syksy 2019, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 30.11.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 15.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 30.9.19 - 6.12.19
Ilmoittautumisaika: 1.9.19 klo 0:00 - 30.11.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 30.9.19 - 6.12.19
Laajuus: 1 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 75
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Tiedonhankinnan perusteet (avoin yo) (AVOLIB)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla tutustutaan monipuolisesti sekä opiskelussa että työelämän asiantuntijatehtävissä tarvittaviin tiedonhankinnan ja -hallinnan taitoihin. Kurssilla opitaan muun muassa tekemään tiedonhankintasuunnitelma, joka on jatkossa helppokäyttöinen työkalu osana opiskelua ja tieteellistä kirjoittamista.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– tuntee tieteellisen tiedonhankinnan perusteet
– hahmottaa tiedonhankinnan merkityksen ja paikan akateemisessa toiminnassa
– pystyy suunnitelmalliseen tiedonhakuun tutkimuksen edellyttämällä tavalla
– hahmottaa arkitiedon ja tutkimustiedon eroja ja niiden merkityksen aineistopohjaisessa kirjoittamisessa
– osaa muuttaa aiheen käsitteiksi ja käsitteet edelleen hakutermeiksi
– tietää, miten useat hakutermit yhdistetään
– tuntee tieteenalansa julkaisukäytännöt
– paikallistaa ja osaa tehdä hakuja julkaisukäytöntöjen mukaisissa keskeisissä tiedonlähteissä
– paikallistaa tutkimusmenetelmiin ja tutkimusaineistoihin liittyviä tiedonlähteitä ja palveluja
– osaa arvioida ja muokata saamiaan hakutuloksia
– pystyy päättämään tapansa tallentaa löytämänsä viitteet
– ymmärtää lähdeviittausten ja tekijänoikeuksien merkityksen
Esitiedot:Ei edellytä esitietoja.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti opiskellen syyslukukaudella ajalla 30.9. - 6.12.2019.

HUOM! LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN PALAUTAT TIEDONHANKINTASUUNNITELMASI!
Kurssi suoritetaan Moodlessa: https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=5636

Tarkemmat ohjeet kurssin suorittamiseen löytyvät kurssin Moodle-sivulta. Kurssi suoritetaan tekemällä tiedonhankintasuunnitelma Moodlesta löytyvällä tehtävälomakkeella. Tiedonhankintasuunnitelmassa on kaksi vaihetta (osiot A ja B), joiden välissä saat välipalautteen.

Tiedonhankintasuunnitelmassa on erilaisia tehtäviä ja kysymyksiä, joiden avulla saat käsityksen tieteellisen tiedonhankinnan vaiheista ja tutustut oman tieteenalasi keskeisiin tiedonlähteisiin.
Kurssimateriaalina on Kirjastotuutori.
Tiedonhankintasuunnitelma tehdään 2–3 opiskelijan ryhmässä, mutta yksin suorittaminenkin on mahdollista. Ryhmäsuorituksessa tehdään yhteinen tiedonhankintasuunnitelma yhteisestä aiheesta.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Kirjastotuutori: https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Hyväksyttyyn kurssisuoritukseen vaaditaan asianmukaisesti tehty tiedonhankintasuunnitelma.

Linkit:

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.