Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 22:20

TERV110 Terveystiedon didaktiikan syventäminen, 6 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 28.5.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 30.9.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 28.5.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 30.9.20
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 102
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Oppimistavoitteiden asettaminen
Tutkiva oppiminen ja opetusmenetelmät
Oppimisen arviointi
Terveysosaaminen
Ajattelun kehittäminen
Opetusta jäsentävät viitekehykset
Opetussuunnitelmat
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• rakentaa mielekkäitä oppimistavoitteita eri kouluasteille
• soveltaa tutkivaa oppimista terveystiedon opetuksessa sekä valita perustellen oppimistilanteiden kannalta sopivia opetusmenetelmiä
• valita perustellen menetelmiä oppimistavoitteiden saavuttamisen arviointiin
• jäsentää opetusta ja oppisisältöjä eri viitekehysten avulla
• arvioida kriittisesti terveystiedon opetuksen nykytilaa ja tehdä perusteltuja kehittämisehdotuksia tämän pohjalta
Esitiedot:

Aineopintojen opintojaksoa TERV110 Terveystiedon didaktiikan syventäminen (6 op) voi suorittaa osana ns. terveystiedon täydennyspakettia. Edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuna terveystiedon monit. perusopintokokonaisuuden TTMP1001 Terveystiedon perusteet (4 op) ja TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet (5 op) -opintojaksot.

 

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:
  • Aktiivinen osallistuminen opetukseen (14 h) ja seminaareihin (6 h) ja oppimistehtävä

TAI

  • Verkko-opiskelu.


Muista ilmoittautua Korpissa opintojakson ilmoittautumisen lisäksi itsellesi sopivaan yhteen lähiopetusryhmään tai verkko-opiskeluryhmään. Lähiopetuksiin ilmoittautuminen on sitova. Lähiopetusta järjestetään sekä Helsingissä että Jyväskylässä, mikäli riittävästi opiskelijoita ilmoittautuu ko. paikkakunnan lähiopetusryhmään.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Hakkarainen, K., Bollström-Huttunen, M., Pyysalo, R. & Lonka, K. 2005. Tutkiva oppiminen käytännössä. Matkaopas opettajille. Helsinki: WSOY. (290 s.)
Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. 6. painos. Helsinki: WSOY. (416 s.)
Halinen, I., Hotulainen, R., Kauppinen, E., Nilivaara, P., Raami, A. & Vainikainen, M-P. 2016. Ajattelun taidot ja oppiminen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (352 s.) XX
Jeronen, E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. & Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (206 s.) JYX: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6959-2
Kannas, L., Peltonen, H. & Aira, T. (toim.) 2009 . Kokemuksia ja näkemyksiä terveystiedon opetuksesta yläkoulussa. Terveystiedon kehittämistutkimus osa I. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Opetushallitus. (166 s.)
Kannas L., Peltonen H. & Aira T (toim.) 2009. Elämää vai ylioppilastutkintoa varten. Lukion opettajien käsityksiä ja kokemuksia terveystiedon opetuksesta. Terveystiedon kehittämistutkimus osa II. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Opetushallitus. (85 s.)
Kannas, L. & Tyrväinen, H. (toim.) 2005. Virikkeitä terveystiedon opetukseen. Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen julkaisuja 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. (240 s)
Lonka, K. 2015. Oivaltava oppiminen, Helsinki: Otava (263 s.) XX
Luostarinen, A., Peltomaa, I-M. 2016. Reseptit opsin käyttöön: opettajan opas työssä onnistumiseen. Jyväskylä: PS-Kustannus. (243 s.) XX
Paakkari, L. & Paakkari, O. 2012. Health literacy as a learning outcome in schools. Health Education 112 (2), 133―152. (20 s.)
Summanen, A-M. 2014. Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013. Koulutuksen seurantaraportit 2014:1. Helsinki: Opetushallitus. (158 s.)
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. 2014. Helsinki: Opetushallitus. (473 s.) 
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015. 2015. Helsinki: Opetushallitus. (278 s.)
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/172124_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015.pdf
Ammatillisten perustutkintojen perusteet. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen. Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto. Opetushallitus. (https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1724172/ops/tutkinnonosat/1724491#osaalue1807514 )

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: seminaarien tai verkko-osuuden hyväksytty suorittaminen, Oppimistehtävä 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 23, minimi 10, maksimi 24
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 13.10.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44ma28.10.201900:00-00:00KoskiVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-45ke6.11.201918:00-20:00KoskiMoodle collaborate verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
3-51ma16.12.201900:00-00:00KoskiVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot
Verkkokurssi kevät 2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, minimi 10, maksimi 28
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 23.2.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-11ma9.3.202000:00-00:00KoskiVerkkokurssi alkaa.Tapahtuman tiedot
2-12ke18.3.202018:00-20:00KoskiMoodle collaborate verkkotapaaminen.Tapahtuman tiedot
3-17su26.4.202000:00-00:00KoskiVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Helsinki, syksy 2019 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 29, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 19.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 240pe4.10.201916:00-21:00KoskiTapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 240la5.10.201909:00-16:00KoskiTapahtuman tiedot
3verkkotapaaminen46pe15.11.201915:00-21:00KoskiOpettajan kanssa sovitaan lähitapaamisessa osallistuminen joko pe 15.11. tai la 16.11. verkkoseminaariryhmään (Moodle collaborate).Tapahtuman tiedot
4verkkotapaaminen46la16.11.201909:00-15:00KoskiOpettajan kanssa sovitaan lähitapaamisessa osallistuminen joko pe 15.11. tai la 16.11. verkkoseminaariryhmään (Moodle collaborate).Tapahtuman tiedot
Lähiopetus Jyväskylä, kevät 2020 - PERUTTU! [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 1, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 9.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
14pe24.1.202016:00-21:00-Tapahtuman tiedot
24la25.1.202009:00-16:00-Tapahtuman tiedot
3verkkotapaaminen10pe6.3.202015:00-21:00-Tapahtuman tiedot
4verkkotapaaminen10la7.3.202009:00-15:00-Tapahtuman tiedot