Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
7.7.2020 13:44

TERV113 Terveystiedon sisällöt II - Ihminen, ympäristö ja hyvinvointi, 3 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 4.6.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 4.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 150 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 87
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain. Ks. kohta Esitiedot.

Sisältö:Ympäristöterveys, työ ja terveys
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• käyttää ympäristöterveyteen ja työhyvinvointiin liittyviä käsitteitä
• analysoida ja arvioida erilaisten ympäristötekijöiden ja työhön liittyvien tekijöiden merkitystä ihmisen terveydelle
Esitiedot:
 

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Tentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2019: 20.8. ja 8.10.2019
- kevät 2020: 14.1., 12.5. ja 2.6.2020. <-HUOM! kevään 2020 osalta yleinen tentti on peruttu tenttipäiviltä 12.5. ja 2.6.2020. Tilalle tarjoamme etätentin Kopassa. Ilmoittautuminen etätentteihin alla olevien linkkien kautta.
Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
TAI
- Etätentti Kopassa. Ilmoittaudu etätenttiin alla olevien linkkien kautta:
- etätentti Kopassa to 14.11.2019
- etätentti Kopassa to 12.3.2020
- etätentti Kopassa ti 12.5.2020
- etätentti Kopassa ti 2.6.2020


Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
  Mussalo-Rauhamaa, H., Paile, W., Tuomisto, J. & Vuorinen H. (toim.) 2007. Ympäristöterveys. Helsinki: Duodecim. (272 s.) Korvaava teos: Mussalo-Rauhamaa 2020: Ympäristöterveys. Duodecim.
  Kauppinen, T. ym. (toim.) 2013. Työ ja terveys Suomessa 2012. Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista. Työterveyslaitos. Helsinki: Työterveyslaitos. (252 s.) Julkaisu luettavissa: https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/11/tyo-ja-terveys-suomessa-2012.pdf
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjatentti 100 %