Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 20:08

LLTY002 Ravitsemus ja liikunta, 6 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 26.1.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.8.19 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 26.1.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.19 - 31.7.20
Laajuus: 6.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 15
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 15
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Ravitsemus- ja ruokasuositukset, laadullisten suositusten tausta ja tieteelliset perusteet
Väestön ravitsemuksen muutostrendit
Väestön terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin
Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa
Urheilijan ravitsemuksen erityiskysymyksiä
Ravitsemuksen tutkimusmenetelmät
Ravitsemustilan, energiankulutuksen ja –tarpeen arviointi Ruoankäytön arvioinnin ja palautteen annon harjoittelu (ruokapäiväkirja ja ravintolaskentaohjelma, tutustumista muihin seurantamenetelmiin)
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata yleiset ravitsemussuositukset, niihin liittyvät fyysisen aktiivisuuden suositukset, suositusten laatimisen periaatteet ja keskeiset tieteelliset perusteet
• osaa kuvata väestön ravitsemuksen keskeiset muutostrendit
• osaa arvioida kriittisesti ravitsemuksen tutkimusmenetelmiä
• tietää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitämisessä elämänkulun eri vaiheissa
• osaa ottaa huomioon eri-ikäisten liikkujien ja urheilijoiden erityistarpeet ravitsemuksessa
• osaa käyttää ravintolaskentaohjelmaa ja tulkita saatuja tuloksia sekä tehdä tulosten perusteella yleistasoisia muutossuosituksia ruokavalion parantamiseksi
Esitiedot:

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

- Kirjallisuuden ja luentotallenteen (15 t) tenttiminen seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2019: 10.9., 8.10. ja 3.12.2019.
- kevät/kesä 2020: 14.1., 10.3., 12.5. ja 2.6.2020
Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen

- Aktiivinen osallistuminen seminaareihin (12 t) ja kirjallinen seminaarityö:
- seminaaritehtävien suorittaminen sekä opponointi
- lopullisen työn palautus Koppaan viimeistään 31.3.2020 mennessä.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

 

ISBN Teoksen tiedot
978-951-9147-70-3 Ilander O. (toim.) 2014. Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Lahti: VK-Kustannus Oy. (408s.)
  Muu kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin.
Opintojakson oppimateriaalit

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset, uusin päivitys (ks. Korpin opintojaksokuvaus)
Nordic nutrition recommendations 2012. Part 1. Summary, principles and use. 2013. 5. painos. Copenhagen: Nordic Council of Ministers. (ks. Korpin opintojaksokuvaus)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tentti 50 % ja seminaarityö 50 %

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaarit Helsingissä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 14, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.8.2019 00:00 - 26.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 29pe28.2.202017:30-20:30-Tapahtuman tiedot
2HKI/DIAK, Kyläsaarenkuja 29la29.2.202009:00-15:00-Tapahtuman tiedot