Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.2.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.12.2019 10:22

BENP1005 Ihminen ja ympäristö, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 1.6.20 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/biotieteet
Alkaa - päättyy: 1.6.20 - 31.12.20
Ilmoittautumisaika: 1.6.20 klo 0:00 - 15.8.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.6.20 - 31.12.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 3
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Bio- ja ympäristötiede (avoin yo) (AVOBEN)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Ympäristön tilan ja ihmisen ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen kriittinen tarkastelu osin Suomen ja osin koko maailman osalta sisältäen: kestävän kehityksen edellytykset, uusiutuvat ja uusiutumattomat energia- ja luonnonvarat, ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden muutokset, yhdyskuntarakenteen kehitys ja urbanisaatio, ympäristön saastuminen ja haitalliset aineet, ihmisen ja luonnon terveyden uhat, jätehuolto sekä ympäristösuojelun ohjauskeinot.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää joitakin keskeisimpiä ihmisen ja luonnon välisiä vuorovaikutussuhteita sekä ympäristöongelmien lähteitä. Opiskelija kehittää kurssilla kriittisen ajattelun taitojaan, ryhmätyötaitojaan ja ympäristöongelmien ratkaisukeinojen ymmärtämystään.
Esitiedot:BENP1001, BENP1002 ja BENP1004 käytynä ennen kurssin ryhmätöiden tekoa.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
- Opintojaksokohtaista maksua ei peritä, jos sinulla on JY:n avoimen yliopiston opinto-oikeus opintokokonaisuuteen, johon tämä opintojakso sisältyy. Opinto-oikeutesi jaksolle on voimassa yhtä kauan kuin opintokokonaisuuden opinto-oikeus.
Suoritustavat:

Verkkoluennot, verkkotyöskentelyä (seminaariesityksen valmistelu ryhmissä, Moodlen työtilassa työskentelyä) ja pakollinen lähitapaaminen 26.9.2020 (seminaariesitysten esittäminen), lopputentti tai oppimistehtävät pohjautuen luentoihin, kirjallisuuteen ja seminaariesityksiin.

Jakson tentti on mahdollista suorittaa seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä: loka-, marras- ja joulukuun 2020 tenttipäivinä.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-952-11-4239-0Putkuri E., Lindholm M. & Peltonen A. 2013. Ympäristön tila Suomessa 2013. Suomen ympäristökeskus.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto
Aktiivinen osallistuminen, kirjallinen ryhmätyö sekä oppimistehtävä- tai tenttisuoritus

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Harjoitusryhmä, lähitapaaminen Jyväskylässä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 10, maksimi 25
ilm.aika: 1.6.2019 00:00 - 15.8.2020 23:45
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag C23439la26.9.202011:00-17:00-Tapahtuman tiedot