Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 18:11

KTEA011 Kuntoutus ja terveystieteet, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 1.1.20 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 0:00 - 8.3.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.20 - 31.7.20
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 16
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 14
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Kuntoutuksen teoriat ja viitekehykset
Kuntoutusparadigmat ja kuntoutuksen tutkimussuuntaukset
Kuntoutuksen arvioiminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista
Moniammatillinen kuntoutus ja kuntoutustutkimus
Kuntoutuksen vaikuttavuus ja sen arviointi
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa kuntoutuksen keskeiset teoriat ja viitekehykset
• tunnistaa kuntoutuksen vaikuttavuuden arviointiin liittyvät keskeiset tekijät
• osaa arvioida asiakaslähtöisten ja perhelähtöisten menetelmien sekä moniammatillisen kuntoutuksen merkitystä
• osaa arvioida kuntoutuksen merkitystä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
• osaa soveltaa kuntoutukseen liittyviä keskeisiä teoreettisia ja tieteellisiä lähestymistapoja omassa seminaarityössään
Esitiedot:

Esitietoina:

  • Terveystieteiden perusopinnot tai
  • yksittäisen opintojakson suorittajalle esitietoina opintojakso KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto
     
Ilmoittautuminen:Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta. Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Verkkokurssi Moodlessa 23.3. - 5.5.2020.
Kirjallinen työ, joka palautetaan oppimateriaali -Koppaan.
Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Opintojaksolle ilmoittautuneille lähetetään lisätietoa viimeistään viikkoa ennen verkkokurssin alkua.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Autti-Rämö, I., Salminen, A.-L., Rajavaara, M.& Ylinen, A. (toim.) 2016. Kuntoutuminen. Helsinki: Duodecim (osat V-VI, ss. 264-416, 162 s.)

Opintojakson oppimateriaalit

Ashorn, U., Autti-Rämö, I., Lehto, J. & Rajavaara, M. (toim.) 2014. Kuntoutus muuttuu – entä kuntoutusjärjestelmä? Tampere: Juvenes Print.
Gould, R., Härkäpää, K. & Järvikoski, A. (toim.) 2012. Toimiiko työeläkekuntoutus? Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2012. Helsinki: Eläketurvakeskus. (246 s.)
Järvikoski, A., Hokkanen, L. & Härkäpää, K. (toim.) 2009. Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Helsinki: Kuntoutussäätiö. (301 s.)
Järvikoski, A. & Härkäpää, K. 2011. Kuntoutuksen perusteet: näkökulmia kuntoutukseen ja kuntoutustieteeseen. 5 painos. Helsinki: WSOYPro. (313 s.)
Järvikoski, A., Lindh, J. & Suikkanen, A. (toim.) 2011. Kuntoutus muutoksessa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus. (301 s.)
Sopimuksen mukaan muuta seminaaritehtävää tukevaa kirjallisuutta.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Seminaarityö 100 %

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi Moodlessa 23.3. - 5.5.2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 15, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 2.12.2019 00:00 - 8.3.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-13ma23.3.202000:00-00:01VasalaVerkkokurssi Moodlessa alkaaTapahtuman tiedot
2-19ti5.5.202000:00-23:45VasalaVerkkokurssi päättyy.Tapahtuman tiedot