Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.9.2020 04:34

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet, 3 op, Jyväskylä, kevät 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.1.20 klo 12:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/viestinta-ja-kieliopinnot/aidinkielen-viestintaopinnot
Ilmoittautumisaika: 1.12.19 klo 8:00 - 31.1.20 klo 12:00
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 7.2.20 - 4.6.20
Opettaja(t): Miia Pirinen (miia.j.pirinen@jyu.fi)
Laajuus: 3.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 17
Maksimi osallistujamäärä: 18
Sopii vielä: 1
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoitusviestintä (viestintä- ja kieliopinnot) (Avoin yo) (AVOXKV)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Lähiopetus Jyväskylässä ja pienryhmäohjaustapaamiset joko Connect-verkkokokousjärjestelmän välityksellä (2 ryhmää) tai lähiopetuksena Jyväskylässä (2 ryhmää).

Sisältö:Kurssilla harjoitellaan tieteellisten tekstien lukemisen ja tuottamisen perustaitoja, kuten tekstien kriittistä lukemista, toisten teksteistä kirjoittamista, eri lähteistä tulevien näkemyksien tiivistämistä ja referointia. Kurssilla kirjoitetaan omaan alaan liittyvä käsiteanalyysi, jota työstämällä harjoitellaan tekstin rakentamisen perustaitojen lisäksi tieteellisen ilmaisun perusteita sekä tiedon jäsentämistä.

Kurssin aikana havainnoidaan oman alan tieteellistä keskustelua julkisuudessa ja kirjoitetaan kriittistä lukutaitoa osoittava puheenvuoro kurssin harjoitusblogiin.

Kokonaisuudessaan kurssin harjoitukset ja tehtävät tukevat yliopisto-opiskelussa välttämättömien opiskelutaitojen kehittymistä.
Osaamistavoitteet:Opiskelijan odotetaan kehittyvän sekä tieteellisten tekstien lukijana että kirjoittajana. Hänen odotetaan omaksuvan sellaiset tieteellisen viestinnän perusvalmiudet, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan sekä oman alansa asiantuntijatehtävissä.
Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta.

Hänen odotetaan harjaantuvan ja rohkaistuvan lukemaan ja tuottamaan erilaisia tieteellisiä tekstejä sekä myös keskustelemaan omista ja muiden teksteistä saaden näin tärkeää tukea tiedeyhteisön jäseneksi kasvamisessa. Opiskelija ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa ja hän osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Hänen odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona ja motivoituvan kehittämään monipuolisesti omia viestintätaitojaan.
Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

Kontaktiopetus, pienryhmätoiminta ja oppimistehtävät. HUOM! Kurssin suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n läsnäoloa lähiopetustunneilla ja osallistumista molemmilla kerroilla pienryhmätyöskentelyyn.
Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Pienryhmistä kaksi järjestetään lähiopetuksena ja kaksi etäyhteydellä. Etätapaamisissa on käytössä Connect-verkkokokousjärjestelmä https://www.avoin.jyu.fi/jarjestelmat/
Connect-verkkokokousjärjestelmän käyttämiseen tarvitset riittävän nopean nettiyhteyden ja kuulokemikrofonin (headset). Testaa yhteytesi etukäteen Connect-tukiaikana.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätoimintaan sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Koko kurssin ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alkaessa.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähiopetus Jyväskylä [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 12, maksimi 18
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 8.2.2020 23:45
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D214.16pe7.2.202016:45-20:00PirinenOpetus luokassa Ag D214.1, Agora-rakennus, Mattilanniemen kampusTapahtuman tiedot
2Ag D214.16la8.2.202009:00-15:45PirinenOpetus luokassa Ag D214.1, Agora-rakennus, Mattilanniemen kampusTapahtuman tiedot
3Ag D214.111pe13.3.202016:45-20:00PirinenOpetus luokassa Ag D214.1, Agora-rakennus, Mattilanniemen kampusTapahtuman tiedot
4AgB211.1 Sovjet11la14.3.202009:00-15:45PirinenOpetus luokassa Ag B211.1, Agora-rakennus, Mattilanniemen kampusTapahtuman tiedot

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Pienryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 31.1.2020 23:45
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
110pe6.3.202018:00-19:30PirinenVerkkotapaaminenTapahtuman tiedot
214pe3.4.202018:00-19:30PirinenVerkkotapaaminenTapahtuman tiedot
Pienryhmä 2 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 4
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 31.1.2020 23:45
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-10la7.3.202009:00-10:30PirinenVerkkotapaaminenTapahtuman tiedot
2-14la4.4.202009:00-10:30PirinenVerkkotapaaminenTapahtuman tiedot
Pienryhmä 3 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 4
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 31.1.2020 23:45
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Ag D212.110la7.3.202011:00-12:30PirinenOpetus luokassa Ag D212.1, Agora-rakennus, Mattilanniemen kampusTapahtuman tiedot
2Ag D212.114la4.4.202011:00-12:30PirinenOpetus luokassa Ag D212.1, Agora-rakennus, Mattilanniemen kampusTapahtuman tiedot
Pienryhmä 4 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 4, minimi 4, maksimi 5
ilm.aika: 1.12.2019 00:00 - 31.1.2020 23:45
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
110la7.3.202013:30-15:00PirinenVerkkotapaaminenTapahtuman tiedot
214la4.4.202013:30-15:00PirinenVerkkotapaaminenTapahtuman tiedot