Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:56

ERIP101 Erityispedagogiikan perusteet, 5 op, Äänekoski, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.9.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka
Alkaa - päättyy: 21.9.19 - 29.2.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.19 klo 8:00 - 8.9.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 21.9.19 - 29.2.20
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Maksimi osallistujamäärä: 25
Sopii vielä: 25
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän yliopisto tarjoavat yhteistyössä avointa korkeakouluopetusta Äänekoskella. Ilmoittaudu tähän toteutukseen, mikäli haluat ilmoittautua Äänekoskella järjestettävään opetukseen.  Opintojakson opetus Äänekoskella käynnistetään mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 12 opiskelijaa. Opintojakso sisältyy Erityispedagogiikan perusopinnot -opintokokonaisuuteen (25 op). Jakson suorittamalla saat siitä 5 op:n opintosuorituksen, joka on mahdollista hyväksilukea mikäli jatkat opintojasi myöhemmin.

Ensimmäinen tapaaminen on la 21.9. klo 10.00-15.00. Muut tapaamiskerrat (2-3 kertaa) sovitaan ryhmän kanssa erikseen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

 

Sisältö:

Opintojaksossa perehdytään erityispedagogiikan teoriaperustaan ja sen yhteyksiin eri lähitieteenaloihin sekä tutustutaan myös erityispedagogiikan ja erityisopetuksen historiaan. Lisäksi opitaan tuntemaan erityispedagogiikan alan peruskäsitteitä, kansainvälisiä suuntauksia ja keskeisiä tutkimusalueita.

Lähitapaamisisiin sisältyy yksilö- ja ryhmätyöskentelyä sekä opettajan mm. keskeisiä käsitteitä ja kirjallisuutta avaavia luento-osuuksia.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
*ymmärtää erityispedagogiikan historialliset ja teoreettiset kehityslinjat
*osaa määrittää erityispedagogiikan alan keskeisiä käsitteitä ja lähitieteitä
*osaa eritellä erityispedagogiikan alaan vaikuttavia kansainvälisiä ja kansallisia suuntauksia
*osaa kuvata erityispedagogiikan tutkimustoiminnan painotukset
*hyödyntää erityispedagogiikan alan tiedonlähteitä

Ilmoittautuminen:
  • Lähiopetuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina 50 euroa.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
  • Huom! Opintojaksojen Korppi-sivuilla kuvatut suoritustavat ovat erilaisia kuin teidän paikallisessa toteutuksessa.
Suoritustavat:

Valitse yksi alla olevista suoritustavoista:


Suoritustapa 1: Tentti seuraavina avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä:
- syksy 2019: 8.10. ja 3.12.
- kevät 2020: 14.1., 10.3. ja 12.5.
Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
Tenttimateriaaleina ovat tallenneluennot, artikkelit ja sivun alalaidassa lueteltu kirjallisuus. Tallenneluennot ja artikkelit löytyvät oppimateriaali-Kopasta.


Suoritustapa 2: Etätentti Kopassa alla mainittuina tenttipäivinä:
- etätentti 19.9.2019 klo 16.30-20.30
- etätentti 21.11.2019 klo 16.30-20.30
- etätentti 16.4.2020 klo 16.30-20.30

Opiskeluohjeet ja oppimateriaali löytyvät Kopasta, jonne pääset tutustumaan ensimmäisen tapaamisen jälkeen (21.9.19). Kopan osoite on  https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Kirjaudu Koppaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset.

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

1. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit. Näkökulmia vammaistutkimukseen. Kehitysvammaliitto.
- Tentitään artikkelit: Salmi, Huuskonen ja Teittinen
- teos löytyy myös verkosta: http://www.kehitysvammaliitto.fi/wp-content/uploads/muuttuvat_marginaalit.pdf
2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H., Vehmas, S., 2015 Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki. WSOY oppimateriaalit.
- Tentitään kokonaan
- on luettavissa myös e-kirjana.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitetään oppiaineen Koppa-sivuilla.

Vertailu

Korpissa on valittavana 8 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Lähitapaaminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; minimi 12, maksimi 25
ilm.aika: 1.8.2019 08:00 - 8.9.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-38la21.9.201910:00-15:00-Äänekoski (tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin)Tapahtuman tiedot