Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 18:18

TGEA1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 2, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 1.4.20 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia/gerontologian-aineopinnot/view
Ilmoittautumisaika: 1.4.20 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:● Psyykkinen toimintakyky, hyvinvointi ja mielenterveys; riskit ja suojaavat tekijät vanhuudessa
● Psyykkinen kehitys elämänkulussa.
● Ikääntyminen ja kognitio
● Psyykkinen toimintakyky ja ikääntyminen; erityiskysymyksiä*

* Opintojaksoon voi lisäksi sisältyä vuosittain vaihtuvia teemoja, jotka määrittyvät käytettävissä olevan asiantuntijuuden mukaan. Esimerkkejä teemoista: Yksinäisyys psykologisena ilmiönä, ajoterveys psyykkisenä kysymyksenä, mielenterveystaidot ja niitä edistäviä interventioita, ikääntyminen ja päihteiden ongelmakäyttö, omaishoitajuus.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● tietää ja tunnistaa ikääntymisen kannalta keskeiset psyykkistä toimintakykyä ja mielenterveyttä tukevat ja uhkaavat tekijät
● tunnistaa ja osaa kuvata myöhäisaikuisuudelle tyypillisen psyykkisen kehityksen piirteet ja ymmärtää vanhuuden merkityksen osana elämänkulkua
● ymmärtää kognitiivisten toimintojen muutokset normaalissa ja eteneviin sairauksiin liittyvissä tiloissa ja niitä koskevassa tutkimuksessa käytettyjä menetelmiä
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. ​Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. Yksittäisten jaksojen suorittaminen on mahdollista ilman, että on suorittanut gerontologian perusopinnot.

Suoritustavat:

Suoritustavat: Verkko-opiskelu, tehtävät Moodlessa

Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Moodle-verkko-opiskeluympäristöön https://moodle.jyu.fi/  kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9780470673416Erber, J.T. (2009 tai 2013). Aging and older adulthood. Malden, MA: Wiley-Blackwell. (Vuoden 2013 painos on luettavissa e-kirjana Jyväskylän yliopiston verkossa). 402 s.
Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa
Luentotallenteet verkossa

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

verkkotehtävät 100%