Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 19:53

TGEA1003 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 2, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 19.11.19 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia/gerontologian-aineopinnot/view
Ilmoittautumisaika: 1.11.19 klo 0:00 - 19.11.19 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 25
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:● Terveyden edistämisen teoriat ja niiden soveltaminen vanhemmissa ikäryhmissä
● Ikääntyville ihmisille kohdistetun terveysintervention prosessin suunnittelu
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
● soveltaa terveyden edistämisen ja ikääntymisen teorioita erilaisiin ikääntyvien ihmisten terveyteen liittyviin haasteisiin (esim. kaatumiset, kognitio, yksinäisyys)
● suunnitella tutkimustietoon pohjautuvan ikääntyvän ihmisen terveyttä edistävän intervention

 

Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin HelpJYU:ssa
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista ja niiden maksamisesta.
Suoritustavat:

Suoritustavat: Verkkokurssi, jonka aikana tehdään toinen osa kurssista ja oppimistehtävä, tehtävät Moodlessa

Verkkokurssi 1.11.2019-31.1.2020 Moodlessa

Moodle-verkko-opiskeluympäristöön https://moodle.jyu.fi/  kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9781119163343 e-bookFertman, C.I., Allensworth C.I. (toim.) 2017. Health promotion programs. From theory to practice. Society for Public Health Education: Jossey Bass. (499 s.) (e-kirja)
9780335264735 electronic bk 0335264735 electronic bkLaverack, G. 2014. The pocket guide to health promotion. McGraw-Hill Education: Open University Press. (142 s.) (e-kirja)
9780826129437 ebookBengtson, V.L.,Settersten, R.A Jr. (toim.) 2016. Handbook of theories of aging. 3. painos. New York, NY: Springer. (752 s.) (e-kirja)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

kirjallisuuskatsaus 50% ja kehittämistehtävä 50%

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 25, minimi 10, maksimi 30
ilm.aika: 1.11.2019 00:00 - 15.11.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1-44pe1.11.201900:00-00:00EskolaVerkkokurssi alkaa MoodlessaTapahtuman tiedot
2-5pe31.1.202000:00-00:00EskolaVerkkokurssi päättyy MoodlessaTapahtuman tiedot