Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 20:35

TGEA1004 Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat, 5 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 1.3.20 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia/gerontologian-aineopinnot/view
Ilmoittautumisaika: 1.3.20 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Kurssi avautuu Moodlessa 3.3.2020 iltapäivällä.
 

Sisältö:● Ikääntyvän väestön huomiointi asunto- ja hoivapolitiikassa
● Yhteiskuntapolitiikan, ympäristögerontologian ja asumisen tutkimuksen näkökulmat
● Ns. tavallisen asumisen ja palveluasumisen vaihtoehdot
● Vanhojen ihmisten asumisen valinnat
● Kodin ja asuinympäristön merkitys ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnille
● Uudet kansalliset ja kansainväliset välimuotoisen asumisen mallit
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● tuntee paikallaan ikääntymisen politiikan (Ageing in Place) periaatteet ja tavoitteet sekä suomalaisen asumispalveluiden ja palveluasumisen järjestelmän pääpiirteet
● ymmärtää ja osaa kuvata kodin ja asuinympäristön merkityksen vanhojen ihmisten identiteetille ja hyvinvoinnille
● osaa vertailla ns. välimuotoisen senioriasumisen malleja ml. yhteisöllisen asumisen kansallisia ja kansainvälisiä sovelluksia
● osaa soveltaa oppimaansa oman asuin- ja palveluympäristönsä tarkasteluun iäkkäiden ihmisten näkökulmasta
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. ​Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. Yksittäisten jaksojen suorittaminen on mahdollista ilman, että on suorittanut gerontologian perusopinnot.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin HelpJYU:ssa
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista ja niiden maksamisesta.
Suoritustavat:

Suoritustavat: Verkko-opiskelu, tehtävät Moodlessa

Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Moodle-verkko-opiskeluympäristöön https://moodle.jyu.fi/  kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-0-82610-813-5Bernard M & Rowles G (eds.) (2013) Environmental Gerontology. New York, Springer
9781317010692 e-bookMilligan C (2009) There’s No Place Like Home: Place and Care in an Ageing Society. Routledge
EAN 9780335215119 EAN 9780335215126Peace S, Kellaher L.A. & Holland C (2006) Environment and identity in later life. Maidenhead, New York, Open University Press
Lisäksi muuta tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät 100%