Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 18:33

TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia/gerontologian-aineopinnot/view
Ilmoittautumisaika: 1.12.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 14
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:● Gerontologinen tutkimus
● Tieteellinen tieto
● Argumentaatio
● Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään jostakin gerontologisesta aiheesta (esim. yksinäisyys, terveyden edistäminen, fyysinen aktiivisuus) kirjoittamalla siitä tieteellisiin tutkimusartikkeleihin perustuvan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan
● opiskelijalla on syvempää tietämystä yhdeltä gerontologian alueelta.
● osaa hakea itsenäisesti gerontologian alan tutkimuksia valitsemastaan ilmiöstä
● osaa laatia artikkelikatsauksen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
● osaa yhdistää, vertailla ja tiivistää tieteellistä tietoa
● osaa arvioida kriittisesti tieteellistä lähdekirjallisuutta
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. ​Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. Yksittäisten jaksojen suorittaminen on mahdollista ilman, että on suorittanut gerontologian perusopinnot.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin HelpJYU:ssa
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista ja niiden maksamisesta.
Suoritustavat:

Suoritustavat: Tehtävät Moodlessa, artikkelikatsauksen laatiminen, verkko-opiskelu

Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Moodle-verkko-opiskeluympäristöön https://moodle.jyu.fi/  kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-951-31-4836-2Hirsjärvi, S. Remes, P. & Sajavaara, P. 2009 (tai uudemmat). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. (464 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kirjallisuuskatsaus 100%