Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.2.2020 19:29

TGEA1006 Käytännön harjoittelu tai työkokemus, 4 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia/gerontologian-aineopinnot/view
Ilmoittautumisaika: 1.11.19 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 360 vuorokautta ilmoittautumispäivästä
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 5
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:● Gerontologian toimintaympäristöt
● Gerontologian alan työtehtävät ja osaaminen
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
● osaa muodostaa näkemyksen gerontologian alan mahdollisista työtehtävistä
● pystyy reflektoimaan teoreettisten näkökulmien gerontologian alan toimintaympäristöissä vaadittavaa osaamista
● ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen gerontologian alan toimintaympäristöjen kehittämiseksi opetuksen, hallinnon, asiantuntijatehtävien ja tutkimuksen alueilla
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. ​Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu. Yksittäisten jaksojen suorittaminen on mahdollista ilman, että on suorittanut gerontologian perusopinnot.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin HelpJYU:ssa
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista ja niiden maksamisesta.
Suoritustavat:

Suoritustavat: Suoritus Moodlessa

Valitaan toinen alla olevista suoritustavoista:

  • Suoritustapa 1: Käytännön harjoittelua 90 h ja harjoitteluportfolio. Käytännön harjoittelusta (harjoittelupaikka, ajankohta, ohjaaja) tulee sopia harjoittelusta vastaavan yliopistonopettajan kanssa. Harjoitteluportfolio palautetaan 3 kk sisällä harjoittelun päättymisestä. Harjoitteluportfolio-ohjeet löytyvät oppimateriaali-Kopasta.
  • Suoritustapa 2: Työkokemusportfolio. Työkokemus saa olla korkeintaan kolme vuotta vanhaa ja keston tulee olla vähintään 220 tuntia. Opiskelija lähettää vapaamuotoisen hyväksilukemisen anomuksen ja oikeaksi todistetun kopion työtodistuksesta tai vastaavan todistuksen Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Työtodistuksesta tulee ilmetä työpaikka ja työtehtävä, työsuhteen kesto/ tuntimäärät ja ajankohta. Hyväksytyn päätöksen jälkeen tehdään työkokemusportfolio kolmen kuukauden sisällä hyväksilukupäätöksestä.  

Moodle-verkkoympäristössä sijaitseva ajallisesti joustava tehtäväkokonaisuus. Moodle-verkko-opiskeluympäristöön https://moodle.jyu.fi/  kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-951-39-6020-9 PDFHökkä, P., Paloniemi, S., Vähäsantanen, K., Herranen, S., Manninen, M. & Eteläpelto, A. (toim.) 2014. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen: luovia voimavaroja työhön! Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Luettavissa e-kirjana osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44975/978-951-39-6020-9.pdf?sequence=1 (232 s.)
Lisäksi muuta työelämään ja / tai oppimista käsittelevää kirjallisuutta ja vähintään kaksi vapaavalinnaista tieteellistä lähdettä sopimuksen mukaan

Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Kirjallinen työ 100%