Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.3.2023 11:52

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot, 25 op, Viitasaari 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 21.1.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/aikuiskasvatus
Ilmoittautumisaika: 1.11.19 klo 0:00 - 21.1.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 3.1.20 - 31.12.20
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Aikuiskasvatustiede (avoin yo) (AVOAIK), Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Ilmoittaudu tähän toteutukseen, mikäli haluat ilmoittautua opintokokonaisuuden Viitasaarella järjestettävään opetukseen.

 • Ryhmän käynnistymiseen tarvitaan vähintään 10 aikuiskasvatustieteen perusopintoihin ilmoittautunutta opiskelijaa. Jos ryhmää ei muodostu, voit opiskella itsenäisesti verkko-opintoina.
 • Aloitustapaaminen on 16.1.2020 klo 17.30-20.00. Ryhmä sopii ohjaajan kanssa jatkotyöskentelystä ja aikataulusta. Kokoontumiskertoja on keväällä seitsemän ja syksyllä kolme.

Huomioithan, että opintokonaisuuteen ilmoittautumisen lisäksi ilmoittaudut myös kaikille opintojaksoille opiskelijaksi. Opintojaksoille ilmoittautumisen voit kuitenkin tehdä vasta opinto-oikeuden alkaessa 3.1.2020. Muuten jaksoilmoittautumisesta muodostuu tuplamaksu.

Sisältö:

Kaipaatko valmiuksia aikuisten opetus-, ohjaus- ja koulutustehtäviin? Haluatko kehittyä koulutuksen suunnittelijana? Oletko kiinnostunut aikuisen kehityksestä ja oppimisesta? Haluatko tarkastella ammatillista toimijuutta ja ammatillista identiteettiä aikuiskasvatustieteellisen tiedon valossa? Näihin teemoihin pääset tutustumaan aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa, joissa tarkastellaan aikuisuutta ja aikuista oppijaa yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä. Aikuiskasvatustieteen teemoja voit tarkastella esimerkiksi suhteessa omaan työhösi ja kehittää työtäsi/organisaatiotasi perusopintoihin sisältyvän kehittämishankkeen muodossa.

Aikuiskasvatustieteen opiskelu sopii kaikille niille, jotka

 • ovat kiinnostuneita aikuisen oppimisen erityispiirteistä ja jatkuvasta kehittymisestä ihmisenä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä
 • haluavat kehittää omaa asiantuntijuuttaan aikuiskoulutuksen kysymyksissä
 • ovat kiinnostuneita aikuiskasvatustieteestä tieteenalana
 • haluavat saada valmiuksia toimia ohjaus-, kouluttaja- tai opetustehtävissä tai suunnittelevat pätevöitymistä näihin tehtäviin
 • haluavat perehtyä työssä tapahtuvaan ja elinikäiseen oppimiseen sekä työhyvinvointiin
 • haluavat ymmärtää työpaikkansa ja työyhteisönsä tapahtumia ja työn muutosta sekä arvioida niitä kriittisesti.

Aikuiskasvatustieteen opiskelua voi siis suositella esim. koulutussuunnittelijoille, organisaatioiden henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtävissä toimiville, opettajille ja kouluttajille, aikuisten harrastus- tai kansalaistoiminnan ohjaajille, erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä toimiville, esimiehille jne.

Vähintään hyvin tiedoin (yleisarvosana 3) suoritettujen perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopintoihin.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston aikuiskasvatustieteen perusopinnot perustuvat Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opetussuunnitelmaan. Perusopinnot toteutetaan lukuvuoden 2019–2020 opetusohjelmassa seuraavilla opintojaksoilla

sekä toinen seuraavista:

Huom! Opintojaksojen Korppi-sivuilla kuvatut suoritustavat ovat erilaisia kuin teidän paikallisessa toteutuksessa. Viitasaaren ryhmätoteutuksen suoritustavat sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa aikuiskasvatustieteeseen liittyviä pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista aikuiskasvatustieteen alalla
 • osaa jäsentää aikuiskasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti
 • pystyy hahmottamaan ja jäsentämään pedagogisen tai organisaation kehittämishankkeen omaksumansa aikuiskasvatustieteellisen teoriataustan avulla
Ilmoittautuminen:
 • Lähiopetuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot etänä. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina 50 euroa.
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
 • Kun opinto-oikeutesi aikuiskasvatustieteen perusopintoihin alkaa 3.1.2020, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”. Huom! Opintojaksojen Korppi-sivuilla kuvatut suoritustavat ovat erilaisia kuin teidän paikallisessa toteutuksessa.
Suoritustavat:

Ryhmän käynnistymiseen tarvitaan vähintään 10 aikuiskasvatustieteen perusopintoihin ilmoittautunutta opiskelijaa. Jos ryhmää ei muodostu, voit opiskella itsenäisesti verkko-opintoina.

Oppimistehtävät, verkkokurssit, tentit ja ryhmäsuoritukset. Tarkemmat suoritustavat sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Ryhmätapaamiset. Ensimmäisen kerran ryhmä kokoontuu torstaina 16.1.2020 klo 17.30-20.00. Ryhmä sopii ohjaajan kanssa jatkotyöskentelystä ja aikataulusta. Kokoontumiskertoja on keväällä seitsemän ja syksyllä kolme.

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille, jotta pääset jaksojen Koppa-sivuille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

aikuiskasvatustiede, aikuiskasvatus

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit