Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 09:43

Erityispedagogiikan perusopinnot, 25 op, Keuruu 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.1.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 250.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/erityispedagogiikka
Alkaa - päättyy: 9.1.20 - 31.12.20
Ilmoittautumisaika: 25.11.19 klo 0:00 - 15.1.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 9.1.20 - 31.12.20
Laajuus: 25 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: suomi
Ilmoittautuneita: 15
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Erityispedagogiikka (avoin yo) (AVOERI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Opintokokonaisuuden opetus järjestetään Keuruulla vuoden 2020 aikana.

Opiskele erityispedagogiikan perusopinnot Keuruulla vuoden 2020 aikana ohjatusti ryhmässä ja yksin opiskellen!

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on ti 21.1.2020 klo 17.30-20.30. Tapaamisia on kevään aikana 3-4 ja syksyllä 2-3. Jokainen tapaaminen edistää opintojen valmistumista.

Paikka: Keuruun ala-aste Kivikoulu, Keuruuntie 18, luokka 017

Sisältö:

Erityispedagogiikka tieteenalana
Erityispedagogiikka on soveltava tieteenala, jonka keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset myös tarkastelemaan vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä. Erityispedagogiikan kohderyhmiä ovat esimerkiksi sellaiset lapset ja nuoret, joilla on käyttäytymishäiriöitä tai oppimisvaikeuksia. Opinnoissa perehdytään myös vammaisen henkilön tuen tarpeeseen aikuisiässä.

Kenelle opinnot sopivat?
Erityispedagogiikka sopii hyvin kaikille, jotka kohtaavat päivittäin työssään (esim. luokanopettajat, koulunkäyntiavustajat, kehitysvammaohjaajat, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö) erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä tai harkitsevat opetus-, kasvatus- ja ohjausalan opintoja. Ajankohtaisena ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin kytkeytyvänä oppiaineena erityispedagogiikka kiinnostaa laajasti erilaisista lähtökohdista tulevia henkilöitä.

Opiskelutavat
Opiskelutavat ovat monipuolisia. Opiskelu koostuu kirjallisuuteen perehtymisestä ja opintojaksojen suorittamisesta erilaisin suoritustavoin. Ryhmänohjauksella tuetaan opintojen etenemistä, saat palautetta ja ohjausta opiskeluusi. Ryhmässä käsitellään sisältöteemoja yhdessä materiaalien ja tehtävien pohjalta, jaetaan ajatuksia ja kokemuksia sekä peilataan niitä alan tutkimustietoon ja teoreettisiin lähtökohtiin.

Mitä perusopintojen jälkeen?
Suoritettuasi erityispedagogiikan perusopinnot vähintään hyvin tiedoin voit halutessasi jatkaa aineopintoihin. Aineopinnot voit aloittaa joustavasti ympäri vuoden.

Sinulla on myös mahdollisuus hakea avoimen yliopiston opintojen jälkeen yliopiston tutkinto-opiskelijaksi. Erityisopettajaksi voit opiskella Jyväskylän yliopistossa erityispedagogiikan pääaineopiskelijana tai suorittamalla erilliset erityisopettajaopinnot.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot:

Huom! Opintojaksojen Korppi-sivuilla kuvatut suoritustavat ovat erilaisia kuin Keuruulla järjestettävässä lähiopetusryhmässä. Suoritustavoista kerrotaan tarkemmin ensimmäisessä ryhmätapaamisessa.

Osaamistavoitteet:

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

  • määrittää erityispedagogiikan keskeisimmät käsitteet, lähitieteet sekä kehityslinjat
  • hahmottaa erityiskasvatuksen toimintaympäristöjä ja tukijärjestelmiä
  • eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä eri näkökulmista
  • kuvata erilaisia tukitarpeita, niiden arviointia ja interventioita
Ilmoittautuminen:
  • Keuruun lähiopetusryhmän toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Mikäli lähiopetusryhmä ei käynnisty, voit perua ilmoittautumisesi viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä tai suorittaa opinnot itsenäisesti etäopiskellen. Jos lähiopetus ei toteudu, peruminen on maksutonta. Jos lähiopetus toteutuu, mutta haluat perua ilmoittautumisesi, veloitamme perumisesta aiheutuneina kuluina 50 euroa.
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.
  • Kun opinto-oikeus erityispedagogiikan perusopintoihin alkaa 6.1.2020, ilmoittaudu myös siihen sisältyville opintojaksoille. Linkit löydät kohdasta ”Sisältö”. Huom! Opintojaksojen Korppi-sivuilla kuvatut suoritustavat ovat erilaisia kuin Keuruun lähiopetusryhmässä.
Suoritustavat:

Suoritustavoista kerrotaan tarkemmin ryhmätapaamisessa, jossa käydään opintojen toteutusta läpi.

Ryhmätapaamiset. Ensimmäisen kerran ryhmä kokoontuu tiistaina 21.1.2020 klo 17.30-20.30 paikka: Keuruun ala-aste Kivikoulu, Keuruuntie 18, luokka 017. Tapaamisessa suunnitellaan yhdessä aikataulua opinnoille ja lähitapaamisille, tarkastellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista (HOPS) ja perehdytään akateemisiin opiskelutaitoihin. Ryhmätapaamisia on kevään aikana 3-4 ja syksyllä 2-3. Jokainen tapaaminen edistää opintojen valmistumista. Pääset kokeilemaan ja kehittämään ohjatusti erilaisia akateemisessa opiskelussa tarvittavia taitoja: teet itsenäisesti kirjallisia oppimistehtäviä, valmistelet pienryhmässä esityksiä, työskentelet verkossa ja pääset myös osallistumaan tenttiin.

Huom! Ilmoittaudu myös sivun alaosassa olevaan Ryhmätapaaminen -opetusryhmään. Ryhmän käynnistymiseen tarvitaan 10 erityispedagogiikan opiskelusta kiinnostunutta opiskelijaa. Jos ryhmää ei muodostu, voit opiskella itsenäisesti verkko-opintoina.

Näet opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta opinto-oikeutesi alkamisen jälkeen. Kun olet ilmoittautunut opintokokonaisuuteen, ilmoittaudu myös kaikille siihen sisältyville opintojaksoille.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut
help.jyu.fi
040 576 7760

Avainsanat:

erityispedagogiikka, erityiskasvatus
 

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Opintoja tukeva lähiopetus [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Ryhmätapaaminen [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 13, minimi 10, maksimi 40
ilm.aika: 25.11.2019 00:00 - 15.1.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1Keuruun ala-aste Kivikoulu, Keuruuntie 18, luokka 0174ti21.1.202017:30-20:30-Keuruun ala-aste Kivikoulu, Keuruuntie 18, luokka 017Tapahtuman tiedot