Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.11.2021 20:02

KEMP1160 Biologinen kemia 1, 2 op, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 17.6.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia
Alkaa - päättyy: 23.3.20 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 23.3.20 klo 0:00 - 17.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 23.3.20 - 31.7.20
Opettaja(t): Ari Kiviniemi (ari.m.kiviniemi@jyu.fi)
Toni Lamminaho (toni.p.lamminaho@student.jyu.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 316
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kemia (avoin yo) (AVOKEM)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso on maksuton.

Sisältö:Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia.

Keskeiset sisällöt:
- luonnon makromolekyylit kuten proteiinit ja hiilihydraatit
- pienet biomolekyylit esim. vitamiinit, hormonit ja antibiootit
- funktionaaliset ryhmät
- hivenaineet
- vesi biologisessa kemiassa
Osaamistavoitteet:Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija:
- kehittää luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja
- tunnistaa kemian ja biologian yhteyden arkipäivän elämään
- tunnistaa ja hallitsee biokemiallisia prosesseja, jotka liittyvät elämään ja luonnon kiertokulkuun
- tuntee biologiseen kemiaan liittyviä tyypillisiä ilmiöitä ja reaktioita
Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Suoritustavat:

Verkkokurssi, johon sisältyy itseopiskelua sekä kirjallisia ja kokeellisia oppimistehtäviä.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/course/view.php?id=7587. Opinto-oikeuden muodostuminen Moodleen kestää joitakin minuutteja. Yritä uudelleen, kunnes Moodle ei enää kysy sinulta kurssiavainta.

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Kirjallisuus:
Opintojakson oppimateriaalit

Kurssilla käytetään oppimisympäristössä annettuja verkkomateriaaleja, ajankohtaisia tieteen julkaisuja sekä opiskelijan tiedonhankinnan tuloksena saatuja lähdemateriaaleja.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Verkkoalustalla suoritetuista oppimistehtävistä saa suoritusten mukaan pisteitä, joista kokonaisarvosana muodostuu.
Eri osasuoritusten arviointiperusteet annetaan kunkin tehtävän yhteydessä.