Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.9.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
10.7.2020 09:47

YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta, 6 op, etätenttiin 12.5.2020 ilmoittautuminen, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 5.5.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/oppiaineet/kauppatieteet
Alkaa - päättyy: 12.5.20 - 12.5.20
Ilmoittautumisaika: 25.3.20 klo 0:00 - 5.5.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 12.5.20 - 12.5.20
Laajuus: 6 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Laskentatoimi (avoin yo) (AVOYLA)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Ilmoittautuminen opintojakson 12.5.2020 klo 16.30-20.30 oppimateriaali-Kopassa pidettävään etätenttiin.  Tentin suorittaakseen opiskelijan tulee olla ensin ilmoittautunut jakson YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta ilmoittautumistoteutukseen ja tämän jälkeen etätenttiin (tämä toteutus) Korpissa. Ohjeet etätentin suorittamiseen löytyvät Kopasta.

Sisältö:
 • Kirjanpidon käsitteet
 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • arvonlisäverotuksen perusteet
 • yhtiömuodot
 • tilinpäätösinformaatio
 • keskeiset tilinpäätöstunnusluvut
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kirjanpidon pääpiirteet
 • laatia pienen yrityksen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman
 • tulkita ja analysoida tilinpäätöksiä pääpiirtein
Esitiedot:

Edeltävinä opintona vaaditaan:

 • liiketoimintaosaamisen perusteet 28 op tai Basic Business Studies TAI
 • soveltuva kaupallisen alan korkeakoulututkinto (esim. liiketalouden tradenomi)

Edeltävät opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla hyvät tiedot (HT). Jäljennökset edeltävien opintojen todistuksesta ja opintorekisteriotteesta toimitetaan skannattuna liitetiedostona koulutussuunnittelijalle ennen opintoihin ilmoittautumista. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
9789526316246Leppiniemi J. & Kykkänen T. 2015. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta.
9780078111044Williams J., Haka S., Bettner M. & Carcello J. 2010 (tai uudempi). Financial Accounting.

Opintojakson oppimateriaalit

Kirjanpitolaki ja Kirjanpitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta.
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit

Arviointiperusteet avoimen yliopiston opetuksessa
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiasteikko on 0-5. Tarkemmat arviointiperusteet löytyvät opintojakson Koppa-sivulta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Luento [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

etätentti oppimateriaali-Kopassa [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 8, maksimi 100
ilm.aika: 25.3.2020 00:00 - 5.5.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
120ti12.5.202016:30-20:30RautiainenTapahtuman tiedot