Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.13.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.11.2020 23:03

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset, 2 op, etätentti Kopassa ke 17.6.2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 10.6.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Alkaa - päättyy: 17.6.20 - 17.6.20
Ilmoittautumisaika: 17.5.20 klo 0:00 - 10.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 17.6.20 - 17.6.20
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 24
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Suomen kieli (avoin yo) (AVOSKI), Suomi toisena ja vieraana kielenä (avoin yo) (AVOSTK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Opintojaksolla perehdytään eri kielten asemaan Suomessa sekä suomalaiseen monikielisyyteen. Lisäksi tutustutaan Suomessa ja lähialueilla vaikuttavaan kieli- ja kielikoulutuspolitiikkaan.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
◦ tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
◦ ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
◦ tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään
◦ ymmärtää, että jokainen on kielipoliittinen toimija.
Kirjallisuus:
Kurssikohtainen oppimateriaali

Tenttiin luettava kirjallisuus kerrottu oppimateriaali-Kopassa: https://www.avoin.jyu.fi/koppa/opintojaksot/skip403

 

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Etätentti [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Etätentti Kopassa 17.6.2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 24, maksimi 200
ilm.aika: 17.5.2020 00:00 - 10.6.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
125ke17.6.202016:30-20:30-Tapahtuman tiedot