Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 13:19

KTEY008 Epidemiologian perusteet, 3 op, kesä 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 6.7.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 45.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 4.5.20 - 31.8.20
Ilmoittautumisaika: 4.5.20 klo 0:00 - 6.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 4.5.20 - 31.8.20
Laajuus: 3 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 33
Maksimi osallistujamäärä: 60
Sopii vielä: 27
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Keskeiset epidemiologiset käsitteet
Epidemiologiset tutkimusasetelmat ja -menetelmät
Sairauksien, toimintakyvyn ja elinajan epidemiologinen tutkimus
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata sairauksien ja niiden riskitekijöiden esiintyvyyteen liittyviä peruskäsitteitä ja indikaattoreita
• osaa analysoida riskitekijöiden ja niiden seuraamusten välisiä suhteita
• tunnistaa epidemiologisen tutkimuksen keskeiset virhelähteet
Esitiedot:

Suositellaan alla olevien opintojaksojen suorittamista edeltävinä opintoina. Mikäli se ei ole mahdollista, voit edetä oman aikataulusi mukaisesti.

LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY1011 Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet
LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet

Ilmoittautuminen:- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja -ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
Suoritustavat:

- Luentotallenteet Moodlessa. Luennot ovat kaikille opintojakson opiskelijoille pakolliset.
- Kirjallisuuden ja luentojen tenttiminen (verkkotentti Moodlessa).Tenttipäivät: 26.05.2020, 25.06.2020, 29.07.2020, 24.08.2020.

Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta: https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. 

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
Friedman, G.D. 2004. Primer of epidemiology. 5. painos. New York: McGraw-Hill. (401 s.)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: tentti 100 %