Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.1.2022 12:19

KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto, 2 op, kesä 2020, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 7.6.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet
Alkaa - päättyy: 4.5.20 - 31.8.20
Ilmoittautumisaika: 4.5.20 klo 0:00 - 7.6.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 4.5.20 - 31.8.20
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 21
Maksimi osallistujamäärä: 50
Sopii vielä: 29
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:Erilaiset tutkimusasetelmat terveystieteissä
Tutkimusten laatukriteerien arviointi
Tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata näyttöön perustuvan terveydenhuollon käsitteet, periaatteet ja käytänteet
• osaa arvioida olemassa olevan terveydenhuollon käyttöön soveltuvan tutkimustiedon määrää ja luotettavuutta
• ymmärtää periaatteet siitä, miten tutkimusnäyttöä hyödynnetään käytännön työssä terveydenhuollossa
Esitiedot:

Aineopintojen ja niihin sisältyvien opintojaksojen edeltävinä opintoina sinulla pitää olla vähintään arvosanalla hyvä (3) tai hyvin tiedoin suoritetut kyseisen oppiaineen perusopinnot. Toimita todistusjäljennös edeltävistä perusopinnoista avoimen yliopiston opintopalveluihin heti ilmoittautumisen jälkeen. Ohjeet esitietojen toimittamiseksi. Mikäli perusopinnot on suoritettu Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon, todistusjäljennöstä ei tarvita. Voit aloittaa opinnot vasta, kun edeltävät opinnot on tarkistettu.

Terveystieteiden täydentäviä opintoja suorittavilta edellytetään valitun pääaineen mukaisesti soveltuva AMK tai opistoasteentutkinto.

Yksittäisen opintojakson opiskelijalle suositellaan esitietoina vahvasti jotakin kvantitatiivista tutkimusmenetelmäkurssia, esim. LTKY1011, mielellään myös KTEY008)

Ilmoittautuminen:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun. Lue lisää opintomaksuista https://www.avoin.jyu.fi/opintomaksut
 

Suoritustavat:

- Kaikille opiskelijoille pakolliset luennot (4 tuntia luentotallenteina Moodlessa), verkkotyöskentely ennen seminaareja ja aktiivinen osallistuminen verkkoseminaareihin kesällä (n. 14 tuntia).
- seminaarityö ja
- luentojen ja kirjallisuuden tenttiminen verkkotenttinä Moodlessa (tarkemmat tenttipäivät ilmoitetaan Moodlessa).

Opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/ Moodleen kirjaudutaan JY-tunnuksella ja salasanalla. Lisätietoja tunnuksista https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta https://www.avoin.jyu.fi/koppa. Oikeutesi päivittyvät Koppaan noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus
ISBN Teoksen tiedot
  Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (soveltuvin osin, ks. Korpin opintojaksokuvaus).
Opintojakson oppimateriaalit

Hoitosuositustyöryhmien käsikirja. 2016. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. (82 s.) (ks. Korpin opintojaksokuvaus)
Fysioterapiasuosituskäsikirja (ks. Korpin opintojaksokuvaus). CONSORT Statement (ks. Korpin opintojaksokuvaus)
Equator Network –sivusto (ks. Korpin opintojaksokuvaus)

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Harjoitustehtävien ja seminaaritöiden hyväksytty suorittaminen
Tentti 100 %

Vertailu

Korpissa on valittavana 2 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkoseminaarit [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 21, minimi 10, maksimi 50
ilm.aika: 4.5.2020 00:00 - 7.6.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
123su7.6.202000:00-00:00KarppinenVerkkotyöskentely Moodlessa alkaaTapahtuman tiedot
229ti14.7.202017:00-20:00Karppinenreaaliaikaisesti ZoomissaTapahtuman tiedot
329ke15.7.202017:00-20:00Karppinenreaaliaikaisesti ZoomissaTapahtuman tiedot
429to16.7.202017:00-20:00Karppinenreaaliaikaisesti ZoomissaTapahtuman tiedot