Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 18:11

KIKA412 Terapeuttinen kirjoittaminen, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 27
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:Kirjallisuusterapian ja terapeuttisen kirjoittamisen historia, menetelmät ja soveltamisalueet. Oma suhde terapeuttiseen kirjoittamiseen, luovan ja terapeuttisen kirjoittamisen yhtäläisyydet ja erot.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

• tunnistaa kirjoittamisen terapeuttisen ja hyvinvointia lisäävän vaikutuksen
• esitellä kirjallisuusterapian historiaa ja soveltamisalueita
• tarkastella omia tekstejään terapeuttisesta ja teoreettisesta näkökulmasta ja soveltaa kirjallisuusterapiamenetelmiä luovan työn tukena.
Esitiedot:

Tämän jakson edeltävinä opintoina suositellaan kirjoittamisen oppiaineen perusopintoja.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
  • Bolton, G. (2011). Write yourself: Creative writing and personal development. London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.*
  • Bolton, G. Field, V. & Thompson, K. (eds.) 2011. Writing routes. A resource handbook of therapeutic writing. London; Philadelphia. Jessica Kingsley.*
  • Hattula, M. & Svensson, K. (2009). Sanojen sylissä. Helsinki: Maahenki.
  • Ihanus, J. (toim.) 2009: Sanat että hoitaisimme. Terapeuttinen kirjoittaminen.
  • Ihanus, J. (2019). Transformative words: Writing otherness and identities. Hauppauge, New York: Nova Science Publisher's, Inc.*
  • Malchiodi, C. A. (ed.) 2011. Ilmaisuterapiat (suom. K Kankaansivu). UNIpress.
  • Mazza, N. (ed.) 2003. Poetry therapy: theory and practice. New York: Brunner-Routledge.*

Lisäksi opettajan antama muu materiaali.*

(*Saatavilla sähköisesti.)

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.