Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 18:21

PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II, 5 op, oppimistehtävä ja verkkotentti, Alkio-opisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Johtaminen (avoin yo) (AVOYJO), Psykologia (avoin yo) (AVOPSY)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Opintojaksossa perehdytään työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteistöön ja -teorioihin sekä alan ajankohtaisiin ilmiöihin ja niiden tutkimukseen erityisesti työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskäsitteisiin ja teorioihin sekä tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhyvinvoinnin pääkäsitteet ja niihin liittyvät teoriat. Lisäksi opiskelija tunnistaa ja ymmärtää työhyvinvoinnin riski- ja voimavaratekijät sekä yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnissa.

Esitiedot:

Psykologian perusopinnot suoritettu.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Tähän opintojaksoon sisältyy kaksi osaa: 1) oppimistehtävä ja 2) verkkotentti ja sen yhteydessä palautettava lukemispäiväkirja

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella osatehtäviä Moodlessa. Saat aikataulun työskentelyyn omasta oppilaitoksestasi.

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa. Tentissä vastaat ennalta määrätyn aineiston pohjalta opettajan asettamiin kysymyksiin, ja kysymykset on muotoiltu soveltaviksi siten, että aineiston tietoja ei voi käyttää suoraan. Lukemispäiväkirja tukee tenttiin valmistautumista ja se palautetaan tentin yhteydessä.

Opintojaksolla on kolme tenttikertaa: ma 12.10.2020 (klo 16.30-20.30), ma 9.11.2020 (klo 12-16) ja ma 7.12.2020 (klo 16.30-20.30). Ei ennakkoilmoittautumista.

Lukemispäiväkirja palautetaan verkkotentin yhteydessä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 
Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

CHMIEL, N., FRACCAROLI, F., & SVERKE, M (toim.) (2017). An introduction to work and organizational psychology: An international perspective (3. painos). Oxford: Wiley.

MÄKIKANGAS, A., MAUNO, S., & FELDT, T. (2017). Tykkää työstä. Työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Juva: PS-kustannus.

Eri opiskelutavoissa voi olla edellä mainittujen lisäksi tai sijasta myös muuta kirjallisuutta tai lähdemateriaalia. Katso käytettävä kirjallisuus/lähdemateriaalit opiskelutavan yhteydestä Moodlesta.

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.