Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 18:06

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op, reaaliaikainen lähiopetus, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/englannin-kieli
Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Opettaja(t): Yliopistonopettaja Jaana Toomar (jaana.toomar@jyu.fi)
Susa Varis (susa.varis@joutsenonopisto.fi)
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 16
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Englannin kieli (avoin yo) (AVOEKI)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Joutsenon opisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.
Osaamistavoitteet:Kurssin käytyään opiskelija
• osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
• tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
• osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
• tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
• osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita
• tunnistaa keskeiset kielitieteen kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikologia, semantiikka, pragmatiikka) ja niiden peruskäsitteitä
• osaa nimetä keskeisiä kielentutkimuksen historian suuntauksia
• osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
• ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ytol_opintoihin_ilmoittautuminen
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:Lähiopetus, oppimistehtävät ja kirjallisuus.
Arviointi:
Arvosteluasteikko

Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet

Avoin yliopisto: aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.