Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
16.1.2021 07:20

KIKP2013 Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen, 5 op, verkkokurssi tai oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto [kotisivu]

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Maksutiedot

Opintomaksu: 75.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kirjoittaminen
Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.5.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 16
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kirjoittaminen (avoin yo) (AVOKIK)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Kurssille voivat ilmoittautua vain kirjoittamisen perusopintoihin erillisen haun kautta valitut opiskelijat.

Huom. vanhan opetussuunnitelman (2017-20) opintojakso. Jos aloitat perusopinnot syksyllä 2020, et voi suorittaa tätä kurssia.

Ilmoittaudu varasijalle, jos haluat verkkokurssille. Toimi näin, vaikka jono olisi jo pitkä. Järjestämme mahdollisuuksien mukaan toisen kurssin. Ilmoitamme siitä varasijoilla olijoille heti, kun mahdollista.

Sisältö:Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen keinot. Muistamisen subjektiivisuus, omaelämäkerrallinen sopimus ja astuminen fiktion suuntaan.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa tarinallisuuden merkityksen ihmiselle
• löytää ja käyttää omasta elämästään kirjoittamisen materiaalia
• etäännyttää kokemaansa fiktion keinoin
• hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi.
Esitiedot:KIKP210 Kirjoittajan yhteisöt tai KIKP2010 Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat
Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin http://bit.ly/avoimen_opintoihin_ilmoittautuminen
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/jyuavoin_opintomaksut
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Verkkokurssi tai kirjalliset tehtävät.
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. 
Tällä opintojaksolla on käytössä Moodle-verkko-opiskeluympäristö https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Katso ohjeet tunnuksen käyttöönottoon https://www.avoin.jyu.fi/tunnukset

 

Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
978-951-449-371-3Hakkarainen, J., Harkimo, M. & J. Virta (toim.) 2014. Muisti. Acta Philosophica Tamperensia (6). Tampere University Press.
951-746-677-3Koivisto, P. 2005. "Minähän se olen!" Miten elämästä tulee fiktiota Pirkko Saision romaanissa Pienin yhteinen jaettava. Teoksessa P. Lyytikäinen, J. Nummi & P. Koivisto (toim.) Lajit yli rajojen : suomalaisen kirjallisuuden lajeja. Helsinki: SKS, 177–205.
978-952-300-063-6Kosonen, P. 2014. Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen. Itsetuntemusta kirjoittamisen opettamiseen. Teoksessa E. Karjula (toim.) Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 97–121.
978-952-222-453-8Kuismin, A. 2013. Päiväkirjat ja omaelämäkerrat: Aikain muistot ja kokemusten koulut. Teoksessa L. Laitinen ja K. Mikkola (toim.) Kynällä kyntäjät: Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa. Helsinki: SKS, 60–97.
978-951-317-325-8Mazzarella, M. 2013. Elämä sanoiksi (suom. R. Rintamäki). Helsinki: Tammi.
978-951-607-442-2Reinikainen, P. 2007. Elämänkaarikirjoitus ja ihmisen vuodenajat. Helsinki: Kirjapaja.

Opintojakson oppimateriaalit

- Korhonen, P. 2016. "Ihan ensimmäisenä huomauttaisin, että tämä on vääränlainen muisto" moniääninen, fiktiivinen omaelämäkerta ja sen terapeuttisuus. Jyväskylän yliopisto. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Kirjoittaminen. Pro gradu -tutkielma. (Saatavilla elektronisena JYKDOKista.)
- Lehtonen, S. (2015). Writing Oneself into Someone Else’s Story – Experiments With Identity And Speculative Life Writing in Twilight Fan Fiction. Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, 2 (2), 7-18.
- Strawson, G. 2016. En ole kertomus (suom. J. Mikkonen). Niin & Näin. Filosofinen aikakausilehti (90) 3/2016, 23–27.
- Torvinen, H. 2011. Muistojen värittämät maisemat. Hybris 3/2011. hybrislehti.net/hybris-32011/muistojen-värittämät-maisemat

Kurssikohtainen oppimateriaali

Opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen löydät Kopasta tarkempaa tietoa luettavista teoksista.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

help.jyu.fi

040 576 7760

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.
Aktiivinen osallistuminen sekä dokumentoidut ja kirjalliset työt.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Verkkokurssi [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Verkkokurssi 29.9.-7.12.2020 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 9, minimi 10, maksimi 20
ilm.aika: 1.8.2020 00:00 - 22.9.2020 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
140ti29.9.202000:00-00:00-Verkkokurssi alkaaTapahtuman tiedot
250ma7.12.202000:00-00:00-Verkkokurssi päättyyTapahtuman tiedot