Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.13.2

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.11.2020 20:49

JSBY6310 Haluatko kauppatieteilijäksi, 2 op, Oppimistehtävä, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 14.9.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 26.11.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 14.9.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 26.11.20
Laajuus: 2 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 25
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Kauppatieteiden muut opinnot (avoin yo) (AVOJSB)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet Kauppakorkeakoulun oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

 •  Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
 •  Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
 •  Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
 •  Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
 •  Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
 •  Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
 • tunnistaa kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
 • osaa eritellä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
 • osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön, markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • ymmärtää mitä tarkoitetaan taloustieteen peruskäsitteillä (kuten hinnat, työttömyys ja inflaatio) ja osaa kertoa näiden käsitteiden vaikutuksista yksilön ja koko talouden näkökulmasta
 • ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
 • ymmärtää, millaisena yrittäjyys näyttäytyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta käsin
 • osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.
Suoritustavat:

Suositko itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä, joissa aihetta lähestytään monipuolisesti ja mahdollisimman käytännönläheisesti? Kiinnostavatko kauppatieteet? Tule mukaan johdantokurssille, jonka myötä tutustut kauppatieteiden oppiaineisiin sekä opiskeluun yliopistossa!

Opintojakso on suunnattu erityisesti kauppatieteellisistä opinnoista kiinnostuneille, jotka haluavat pohtia omaa kiinnostustaan opiskeluun. Kurssin aikana tutustutaan kuuteen kauppatieteisiin kuuluvaan oppiaineeseen, jotka ovat johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, viestinnän johtaminen, yrittäjyys ja taloustiede.

Kurssi suoritetaan tekemällä tehtäviä Moodle-oppimisympäristössä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

1. palautuspäivämäärä: 29.10.2020

2. (= viimeinen) palautuspäivämäärä: 26.11.2020

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

Kirjallisuus:

Opintojaksolla hyödynnetään digitaalista aineistoa/kirjallisuutta, joka on saatavilla Moodlessa.

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 5 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.