Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 10:27

JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi, 4 op, verkkotentti, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.20 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.6.20 - 30.9.20
Ilmoittautumisaika: 15.6.20 klo 0:00 - 31.7.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.6.20 - 30.9.20
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 108
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kurssilla käsitellään käytännön soveltajan kannalta keskeisimpiä lukion pitkän matematiikan sisältöjä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• osaa ratkaista tavanomaisimpia yhtälöitä, yhtälöpareja ja epäyhtälöitä

• tunnistaa ja osaa käsitellä perusfunktioita ja osaa hahmotella niiden kuvaajia

• hallitsee derivoinnin ja integroinnin alkeet

• osaa minimoida ja maksimoida yhden muuttujan polynomimuotoisen funktion

Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen:

Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
 

Suoritustavat:

Verkkotentti

Tentit järjestetään syyskuussa 8.9. ja 22.9.2020.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta: https://moodle.jyu.fi/

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta.

Kirjallisuus:

Materiaali Moodlessa, lisäksi Häkkinen Kaija, Matematiikan propedeuttinen kurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0300-1 tai verkkoversio

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.