Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 18:04

VIJP1004 Viestintä ja vaikuttaminen, 5 op, Oppimistehtävä, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Viestintä ja journalistiikka (avoin yo), Viestintä ja media (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 26
Organisaatiot:Viestintä ja journalistiikka (avoin yo) (AVOVIJ), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:Helsingin aikuisopisto, Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat saavat opintojen aikataulutiedot suoraan omasta oppilaitoksestaan.

Sisältö:

Opintojaksolla tutustutaan vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteisiin sekä kampanja- ja vaikuttamisviestintään. Opintojaksolla tarkastellaan ja analysoidaan vaikuttamaan pyrkivää viestintää eri konteksteissa ja eri toimijoiden näkökulmista.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee vaikuttamiseen ja argumentointiin liittyvät peruskäsitteet ja keskeiset vaikuttamisen teoriat
  • pystyy jäsentämään viestinnän vaikuttavuuden osatekijöitä
  • osaa kriittisesti tarkastella ja analysoida vaikuttamaan pyrkivää viestintää erilaisista teoreettisista ja eettisistä lähtökohdista
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella yhden laajan tehtävän. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä.

Heti ilmoittautumisen jälkeen pääset Moodleen tutustumaan tehtävänantoon ja lähdemateriaaliin. Voit vapaasti aikatauluttaa opiskeluasi opinto-oikeuden aikana. Tehtävien palautuspäivät tarkoittavat, että tentaattori ottaa tehtävät arviointiin ilmoitettuina palautuspäivänä.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

Kirjallisuus:

Kirjallisuus:

  1. Rieke & Sillars 2009 Argumentation and critical decision making (4. painos tai uudempi, osin)

sekä toinen seuraavista

  1. Larson 2010 Persuasion (10. tai uudempi painos) tai
  2. Stiff & Mongeau 2003 Persuasive communication (2. painos); 
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.