Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 18:07

VIJP1002 Organisaatioviestintä, 5 op, Reaaliaikainen verkko-opetus, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Viestintä ja journalistiikka (avoin yo), Viestintä ja media (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 18
Organisaatiot:Viestintä ja journalistiikka (avoin yo) (AVOVIJ), Viestintä ja media (avoin yo) (AVOVIE)
Opetuksen järjestäjät:Helsingin aikuisopisto, Mikkelin kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:

Opintojaksolla perehdytään organisaatioviestinnän keskeisiin käsitteisiin ja näkökulmiin. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin yhteistyötapoihin ja -rakenteisiin, kuten ryhmiin, tiimeihin ja verkostoihin, sekä tarkastellaan vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän ja journalismin digitalisoituvia työympäristöjä.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee organisaatioviestinnän keskeisimmät käsitteet ja näkökulmat
  • ymmärtää työelämän erilaisia yhteistyötapoja ja yhteistyörakenteita, kuten ryhmiä, tiimejä ja verkostoja
  • arvostaa vuorovaikutusosaamisen merkitystä työelämässä
  • ymmärtää digitalisoituvia työympäristöjä viestinnän ja journalismin kannalta
Esitiedot:

Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Esitietoina sinulla tulee olla tehtynä VIJP1001 Johdatus viestinnän ja journalismin tutkimukseen. Huolehdithan, että sinulla on vaadittavat edeltävät opinnot suoritettu, jotta menestyt hyvin opinnoissa. Voimme tarvittaessa tarkistaa edeltävät opintosi opiskelusi aikana.

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

 

Suoritustavat:

Reaaliaikainen verkko-opetus

  • Osallistuminen opetukseen, läsnäolo 80 %
  • Oppimistehtävä, joka tehdään ryhmätyönä (4 op) ja
  • Itsenäinen ryhmän työskentelyn arviointitehtävä (1 op)

Kevään aikatauluista ilmoitetaan syksyn 2020 aikana.

Opetukseen osallistuminen edellyttää sinulta verkkovälitteistä, reaaliaikaista osallistumista tietokoneella, missä on toimiva kamera ja mikrofoni.

Oppimistehtävä jaetaan ja ohjeistetaan verkko-opetuksen alussa. Ryhmiin jako tapahtuu heti ensimmäisen opetuskerran alussa. Tämän jälkeen ryhmä päättää keskenään tehtävän aiheen annetuista vaihtoehdoista, työn aikataulut ja työnjaon.

Pääset heti ilmoittauduttuasi tutustumaan ohjeisiin ja lähdemateriaaliin Moodlessa.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

1. Galanes & Adams 2013 Effective group discussion, theory and practice (12. tai uudempi painos)

sekä toinen seuraavista:

2. Nicotera, A. M. (toim.) 2020. Origins and traditions of organizational communication tai

3. McDonald & Mitra (toim.) 2019. Movements in organizational communication research. Current issues and future directions.

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.