Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 17:52

YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet, 5 op, verkkotentti, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 5 op
Ilmoittautuneita: 59
Maksimi osallistujamäärä: 100
Sopii vielä: 41
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Yrityksen taloustiede (avoin yo) (AVOYTT)
Opetuksen järjestäjät:Alkio-opisto, Työväen akatemia
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Jos et ilmoittautumisen yhteydessä päässyt valitsemaan oppilaitoksesi kotiryhmää, tee se nyt.

Sisältö:

Opintojakso perehdyttää opiskelijat viestinnän johtamisen keskeisiin käsitteisiin nykypäivän organisaatioissa. Kurssilla tutustutaan mm.
- Organisaation identiteettiin, brändiin ja maineeseen
- Viestintästrategiaan ja viestinnän johtamiseen
- Viestinnän keskeisiin osa-alueisiin kuten sisäiseen viestintään, muutosjohtamiseen, mediasuhteisiin, sosiaaliseen mediaan, kriisiviestintään ja yrityksen sosiaaliseen vastuuseen ja siitä viestimiseen.
- Viestinnän tutkimiseen ja mittaamiseen

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-ymmärtää viestinnän johtamisen tärkeyden digitalisoituvassa yhteiskunnassa
-osaa määritellä viestinnän eri tehtävät organisaatiossa
-tuntee viestinnän johtamisen keskeiset periaatteet ja käsitteet

Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Verkkotentti

 

Verkkotentin voit suorittaa paikasta riippumatta määrättynä ajankohtana verkossa: voit osallistua tenttiin esimerkiksi kotoa käsin omalta koneeltasi. Verkkotentissä vastaat opintojakson kirjallisuuden pohjalta opettajan asettamiin soveltaviin kysymyksiin. Tenttikirjallisuuteen on tärkeää perehtyä huolellisesti etukäteen aivan kuten tavalliseenkin tenttiin valmistautuessa. Opintojakson kirjallisuus ja muistiinpanot saavat olla sinulla tentin aikana käytössäsi.

 

Verkkotenttipäivät:

  1. 15.9.2020 klo 16.30-20.30, uusinta 27.10.2020 klo 16.30-20.30
  2. 27.10.2020 klo 16.30-20.30, uusinta 8.12.2020 klo 16.30-20.30
  3. 8.12.2020 klo 16.30-20.30, uusinta 28.1.2021 klo 16.30-20.30
  4. 28.1.2021 klo 16.30-20.30, uusinta 9.3.2021 klo 16.30-20.30

 

Kevään tenttipäivät ilmoitetaan syksyn 2020 aikana.

 

Yhteistyöoppilaitosten opiskelijat saavat opintojen aikataulutiedot suoraan omasta oppilaitoksestaan.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Cornelissen, J. 2017. Corporate Communication. A Guide to Theory and Practice. 5th edition. Sage Publications Ltd.; ISBN: 9781473953697

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Kotiryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]