Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 17:58

TTIP1002 Terveyden edistäminen, 3 op, Oppimistehtävä, Lahden kansanopisto

Terveystieteet (avoin yo), Terveystieto (avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 3.0 op
Ilmoittautuneita: 9
Organisaatiot:Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:Lahden kansanopisto
Ajankohtaista:

Tämä opintojakso kuuluu terveystieteiden perusopintoihin.

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Sisältö:
 • Terveys, hyvinvointi ja terveyden edistäminen
 • Terveysosaaminen ja terveyskäyttäytyminen eri ikäryhmissä
 • Väestön terveyserot ja niiden kaventamisen keinot
 • Terveyden sisältöalueet
 • Terveyden eriarvoisuus
 • Terveyden edistämistä ohjaavat säädökset ja ohjekirjeet kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
 • Terveyden edistämisen toimintaympäristöt 
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata ja vertailla terveyden edistämisen keskeisiä käsitteitä
 • osaa kuvata terveyseroja eri väestöryhmissä ja niiden kaventamisen keinoja
 • tuntee terveyden edistämisen keskeisiä eettisiä periaatteita sekä toimintaa ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja
 • osaa soveltaa terveyden edistämisen lähestymistapoja ja keinoja yksilö-, yhteisö ja yhteiskuntatasolla erilaisissa toimintaympäristöissä
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Ryhmänohjaajan ohjaus. Oppimistehtävä.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

Kirjallisuus:

Sihto, M., & Karvonen, S. (toim.) 2016. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus – lähestymistapoja ja ratkaisuja. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (195 s.) 978-952-302-717-6

Vertailu

Korpissa on valittavana 4 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.