Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 17:36

LLTY011 Ravitsemus ja liikunta, 4 op, Lähitentti, Lahden kansanopisto

Avoin yliopisto

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 31.7.21
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 31.7.21
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 11
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI), Terveystieto (avoin yo) (AVOTTM)
Opetuksen järjestäjät:Lahden kansanopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy terveystieteiden perusopintoihin ja terveystiedon monitieteisiin aineopintoihin. 

 

Sisältö:

Ravitsemus- ja ruokasuositukset, laadullisten suositusten tausta ja tieteelliset perusteet
Väestön ravitsemuksen muutostrendit
Ravinto- ja ruoka-aineiden perusteet
Ravitsemus ja terveys – väestön terveyden edistäminen ravitsemuksen keinoin
Ravitsemustilan, energiankulutuksen ja –tarpeen arviointi
Ravitsemuksen merkitys liikunnassa ja urheilussa – urheilijan ravitsemuksen erityiskysymyksiä
Ravitsemuksen tutkimusmenetelmät

Osaamistavoitteet:

Opintojakson lopussa opiskelija

  • osaa kuvata yleiset ravitsemussuositukset, niihin liittyvät fyysisen aktiivisuuden suositukset, suositusten laatimisen periaatteet ja keskeiset tieteelliset perusteet
  • osaa kuvata väestön ravitsemuksen keskeiset muutostrendit
  • osaa arvioida kriittisesti ravitsemuksen tutkimusmenetelmiä
  • tietää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitämisessä elämänkulun eri vaiheissa
  • osaa ottaa huomioon eri-ikäisten liikkujien ja urheilijoiden erityistarpeet ravitsemuksessa
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Ryhmänohjaajan ohjaus. Lähitentti.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

 

Kirjallisuus:

OPPIMATERIAALIT 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset, uusin päivitys

Nordic nutrition recommendations 2012. Part 1. Summary, principles and use. 2013. 5. painos. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

 

KIRJALLISUUS

Tentittävä kirjallisuus:

Ilander O. (toim.) 2014. Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Lahti: VK-Kustannus Oy. (408s.); ISBN: 978-951-9147-70-3

Lisäksi ilmoitettu materiaali (elämänkulun eri vaiheisiin liittyen).

 

KIRJALLISUUS

Keniger, L.E., Gaston, K.J., Irvine, K.N. & Fuller, R.A. 2013. What are the Benefits of Interacting with Nature? International Journal of Environmental Research and Public Health, 10(3), 913–935. Julkaisu luettavissa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3709294/

Kuukka, K., Lehtonen, A., & Pulkki, J. 2019. Kansanterveystieteen ekologinen käänne - Kohti ekososiaalista terveysparadigmaa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 56(4), 306–317. Julkaisu luettavissa: https://doi.org/10.23990/sa.83056

Mussalo-Rauhamaa, H., Pekkanen, J., Tuomisto, J., Vuorinen, H. S., Auvinen, A., Rusanen, S. & Punkari, M. 2020. Ympäristöterveys. 2. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. (297 s.)

Rohweder, L. & Virtanen, Anne. 2008. Kohti kestävää kehitystä: Pedagoginen lähestymistapa. Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Sivut 18–21, 24–30, 53–64 ja 98–118. Julkaisu luettavissa: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79112/opm03.pdf?sequence=1

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.