Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 18:19

TGEP1005 Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä, 3 op, Oppimistehtävä, Hämeen kesäyliopisto

Gerontologia (Avoin yo)

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi tai rekisteröidy.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.1.21 - 31.12.21
Ilmoittautumisaika: 1.1.21 klo 0:00 - 31.7.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.1.21 - 31.12.21
Laajuus: 3 op
Ilmoittautuneita: 6
Organisaatiot:Gerontologia (Avoin yo) (AVOTGE)
Opetuksen järjestäjät:Hämeen kesäyliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy gerontologian perusopintoihin.

Sisältö:
 • Kotona asuvien ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset ja erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
 • Ravitsemuksen merkitys muistisairauksien ennaltaehkäisyssä
 • Ravitsemus ja aivoterveys
 • Vajaaravitsemus, ravitsemustilan arviointi, ruokailuun liittyvät sosiaaliset ja psyykkiset tekijät, ravitsemussuositukset, ikääntymismuutokset ja ylipaino
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata ikääntyneiden ihmisten ravitsemuksen erityiskysymykset
 • selittää ravitsemuksen merkityksen iäkkäiden ihmisten muistisairauksien ja aivoterveyden kannalta
 • tunnistaa erityisesti muistisairaan ihmisen ravitsemuksen erityiskysymykset
 • tehdä ikääntyneen ravitsemustilan arvioinnin MNA:ta (Mini Nutritional Assessment-testi) käyttäen ja osaa arvioida ruokavalion energian ja proteiinin riittävyyttä ja ruokavalion laatua
 • hakea eri lähteistä asianmukaista tietoa ikääntyneiden ravitsemuksesta sekä hakea ja käyttää alan terveyskasvatusaineistoa ja ravitsemukseen liittyviä mittareita. 
Ilmoittautuminen:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Oppimistehtävässä teet itsenäisesti tehtävänannon ja lähdeaineiston perusteella joko yhden laajan tehtävän tai useampia rajattuja tehtäviä. Voit itse aikatauluttaa opiskeluasi suoritusoikeusajan sisällä. Keväällä 2021 järjestetään lähiopetus Jyväskylässä. Lähiopetukseen osallistuminen korvaa luentotehtävän kirjoittamisen. Tarkista oppilaitoksestasi jaksoon liittyvä mahdollinen lähitapaaminen.

Tehtävien tarkistuspäivät löytyvät Moodlesta.

 Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/  

 Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:
 • Vireyttä seniorivuosiin: ikääntyneiden ruokasuositus 2020. Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Jyväkorpi, S., Urtamo, A. 2019.  Voimaa vuosiin. Kirjapaja. (187 s)
 • Jyväkorpi S. 2017. Hyvää aivoille. Kirjapaja. soveltuvin osin (176 s)
 • Suominen, M. 2016 (tai uudempi). Ravitsemus vanhenemisen tukena. Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä & T. Rantanen (toim.) Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim, 485-494. (10 s.)
 • Internet sivut: www.gery.fi
 • www.ikainstituutti.fi
 • Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta
 • Luentotallenteet 8 tuntia
Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 6 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.