Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 10:08

JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi, 4 op, Verkkotentti, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 15.9.20 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.8.20 - 1.12.20
Ilmoittautumisaika: 1.8.20 klo 0:00 - 15.9.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.8.20 - 1.12.20
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 12
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakson suoritustapa on muutettu lähitentistä verkkotentiksi.

Sisältö:

Kurssilla käsitellään käytännön soveltajan kannalta keskeisimpiä lukion pitkän matematiikan sisältöjä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• osaa ratkaista tavanomaisimpia yhtälöitä, yhtälöpareja ja epäyhtälöitä

• tunnistaa ja osaa käsitellä perusfunktioita ja osaa hahmotella niiden kuvaajia

• hallitsee derivoinnin ja integroinnin alkeet

• osaa minimoida ja maksimoida yhden muuttujan polynomimuotoisen funktion

Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.

 

Suoritustavat:

Opintojakso etenee JYU:n kauppakorkeakoulun vastaavan opintojakson aikataulun mukaan.

Opintojakson arviointi tapahtuu opintojakson päätteeksi pidettävän verkkotentin avulla. Tenttiin saa hyvityspisteitä opintojakson aikana tehdyistä, viikoittain palautettavista harjoitustehtävistä.

Lisätietoa aikatauluista Moodlessa.

 

Verkkotentit: 10.11 ja 1.12

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Materiaali Moodlessa, lisäksi Häkkinen Kaija, Matematiikan propedeuttinen kurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0300-1 tai verkkoversio

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.