Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.12.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
25.10.2020 10:39

JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi, 4 op, verkkotentti, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 1.11.20 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 60.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.11.20 - 20.4.21
Ilmoittautumisaika: 1.11.20 klo 0:00 - 15.12.20 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.11.20 - 20.4.21
Laajuus: 4 op
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Sisältö:

Kurssilla käsitellään käytännön soveltajan kannalta keskeisimpiä lukion pitkän matematiikan sisältöjä.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• osaa ratkaista tavanomaisimpia yhtälöitä, yhtälöpareja ja epäyhtälöitä

• tunnistaa ja osaa käsitellä perusfunktioita ja osaa hahmotella niiden kuvaajia

• hallitsee derivoinnin ja integroinnin alkeet

• osaa minimoida ja maksimoida yhden muuttujan polynomimuotoisen funktion

Esitiedot:

Ei esitietovaatimuksia.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.

 

Suoritustavat:

Verkkotentti on itsenäinen tapa suorittaa opintojakso.

Opintojakson arviointi tapahtuu opintojakson päätteeksi pidettävän verkkotentin avulla. Tenttiin saa hyvityspisteitä opintojakson aikana tehdyistä harjoitustehtävistä.

Harjoitusten palautuspäivät kerrotaan Moodlessa.

 

Verkkotentin päivämäärät 16.2 ja 20.4

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Kirjallisuus:

Materiaali Moodlessa, lisäksi Häkkinen Kaija, Matematiikan propedeuttinen kurssi, mikä tahansa painos; ISBN: 951-39-0300-1 tai verkkoversio

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.