Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.16.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.9.2021 07:30

HISY1001 Me, maailma ja jäätynyt konflikti: Kylmä sota meillä ja muualla, 2 op, Lukiotarjonta 20-21, Avoimen yo:n yhteistyöoppilaitokset

Historia (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.1.21 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.2.21 - 31.3.21
Ilmoittautumisaika: 1.9.20 klo 0:00 - 31.1.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 1.2.21 - 31.3.21
Laajuus: 2 op
Ilmoittautuneita: 8
Organisaatiot:Historia (avoin yo) (AVOHIS)
Opetuksen järjestäjät:Kaikki lukiot
Ajankohtaista:

HUOM! Nämä opinnot ovat toisen asteen opiskelijoille. Ota ensin yhteyttä omaan oppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Kurssin aloitus on siirretty 1.2.2021. Mikäli et pystykään osallistumaan opintoihin muuttuneiden aikataulujen vuoksi, niin voit perua ilmoittautumisesi HelpJYU-palvelun Muu yhteydenotto avoimeen yliopistoon -lomakkeella.

Sisältö:

Kylmä sota määritti vuosikymmenien ajan ihmisten elämää kaikilla mahdollisilla tasoilla arjesta aina populaarikulttuuriin, politiikkaan ja talouteen. Kurssilla kylmän sodan aikaa tarkastellaan erilaisista näkökulmista, ja siitä saa valmiuksia ymmärtää mitä kylmä sota oli, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia sillä oli, ja mihin kaikkeen se vaikutti. Kurssilla perehdytään erityiskysymyksiin, joista muodostuu laajempi kuva ajanjaksosta – samalla perehdytään myös yliopisto-opiskelujen luonteeseen. Kurssi antaa syventävää tietoa ajanjaksosta ja tukee lukio-opintoja, sekä ylioppilaskirjoituksiin ja valintakokeisiin valmistautumista. Kurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä ja siihen sisältyy tallenteita asiantuntijapuheenvuoroista, alkuperäisaineistoja ja tehtäviä.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 

  • on perehtynyt syvällisemmin kylmän sodan luonteeseen ja monimuotoisiin merkityksiin
  • kykenee löytämään, tunnistamaan ja yhdistämään kylmän sodan ilmiöitä menneisyydessä ja hahmottamaan niiden vaikutuksia nykypäivään
  • on harjaantunut käyttämään alkuperäisaineistoja lähdekriittisesti
  • on saanut valmiuksia kehittää edelleen opiskelutaitojaan ja historiakäsitystään
Ilmoittautuminen:
  • Ota yhteyttä omaan oppilaitokseesi ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  •  Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Suoritustavat:

Kurssi koostuu tallennetuista, lyhyehköistä asiantuntijapuheenvuoroista ja itsenäisesti suoritettavista tehtävistä, joihin liittyy alkuperäisiin lähdeaineistoihin tutustuminen ja niiden analysointi. Kurssiin sisältyy aineistotehtävien lisäksi joitakin luettavia tieteellisiä tekstejä ja yksi laajempi kirjallinen tehtävä. Tehtävissä pääpaino on lähdeaineistojen analysoinnissa ja tulkinnassa, sekä asioiden kirjallisessa jäsentämisessä.

 

Kurssi suoritetaan verkkokurssina. Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Kirjallisuus:

Luettavat materiaalit jaetaan kurssialustalla.