Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.15.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.2.2021 17:26

TILP100 Johdatus tilastotieteeseen, 2 op, Verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika alkaa 15.5.21 klo 00:00.

Maksutiedot

Opintomaksu: 30.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 15.5.21 - 31.8.21
Ilmoittautumisaika: 15.5.21 klo 0:00 - 28.6.21 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 15.5.21 - 31.8.21
Laajuus: 2.0 op
Kielet: opetuskielet: suomi; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 0
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Tilastotiede (avoin yo) (AVOTIL)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston Johdatus tilastotieteeseen kurssilla johdatellaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa.

Vastuuopettaja

Harri Högmander harri.hogmander@jyu.fi

Sisältö:

"Kansalaisen tilastojenlukutaidosta koneoppimiseen." Kurssilla johdatellaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Kurssi on studia generalia -tyyppinen luentosarja, eikä sillä vielä opetella tilastomenetelmiä. Sisältö: Tilastotieteen asemasta ja tehtävästä. Tieteenfilosofiaa. Todennäköisyys. Normaalijakauma. Tilastollinen testaaminen. Graafisesta ja numeerisesta esittämisestä.

Osaamistavoitteet:

Ymmärtää, miksi tilastotiede tosiaan on empiirisen (havaintoaineistoon perustuvan) tutkimuksen harjoittajan paras kaveri. Kehittää modernille kansalaiselle keskeistä tilastojen lukutaitoa. Hurmaantua sattuman viehätyksestä ja aavistaa, kuinka sitä voisi hallita. Oppia laatimaan hyviä graafisia ja numeerisia esityksiä.

Ilmoittautuminen:
  • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
  • Ilmoittautuminen on sitova.
  • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
  • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
  • Maksettuja opintomaksuja ei palauteta kuin siinä tapauksessa, jos JYU:n avoin yliopisto joutuu perumaan kurssin esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi.

 

Suoritustavat:

Verkkokurssi (2 op): itsenäistä opiskelua verkossa olevan materiaalin pohjalta. Tentitään verkkokurssin tehtävillä. Verkkokurssilla on luentotallenteita. Tallenteiden katseluun tarvittava polkuavain kerrotaan Moodelissa kurssin ohjeissa.
 

Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Mitä eroa on riippuvuudella ja syy-seuraussuhteella? Tilastografiikan ja numeerisen esittämisen perusteisiin tutustutaan. Kurssilla selviää myös, että tilastotiede on modernin koneoppimisen ja tekoälyn perusta. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä.

 Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Yhteystiedot:

Avoimen yliopiston opintopalvelut

 help.jyu.fi

 040 576 7760

Vertailu

Korpissa on valittavana 3 vastaavaa kurssia. Voit vertailla kursseja keskenään.